Gå direkt till innehåll
Jan Tryk och Peter Andersen
Jan Tryk och Peter Andersen

Pressmeddelande -

Fasadgruppen expanderar till Jylland genom förvärv av Jan Tryk Facadepuds

Fasadgruppen expanderar till Jylland genom förvärv av mur- och putsbolaget Jan Tryk Facadepuds Aps (”Jan Tryk”).

Jan Tryk utgår från Hjørring och levererar tjänster inom mur, puts och isolering med stor andel renoveringsprojekt på hela Jylland. Kunderna utgörs främst av bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Jan Tryk har 20 heltidsanställda och omsatte drygt 14 MDKK verksamhetsåret 2021.

Förvärvet sker i form av en inkråmsöverlåtelse där Fasadgruppens dotterbolag P. Andersen & Søn förvärvar hela den rörelse som Jan Tryk för närvarande bedriver, inklusive kundavtal, arbetsredskap, varumärke samt anställda.

”Vi ser en perfekt matchning med Jan Tryk som delar vår syn på kvalitet och hantverk, och ser fram mot att välkomna hela teamet till P. Andersen & Søn och Fasadgruppen. Jan Tryk besitter stor kompetens inom puts och isolering och tillsammans ser vi stora möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar på Jylland”, säger Jeppe Danning, vd för P. Andersen & Søn.

”Jag har varit verksam på Jylland i över 20 år och har vid olika tillfällen fått möjlighet att jobba tillsammans med P. Andersen & Søn. Att slå ihop våra verksamheter känns som ett naturligt nästa steg där vi skapar en stark plattform för fortsatt tillväxt”, säger Jan Tryk, vd för Jan Tryk Facadepuds.

Fasadgruppen finansierar förvärvet med egen kassa. Säljaren har åtagit sig att återinvestera en del av köpeskillingen genom att inom en månad förvärva befintliga aktier i Fasadgruppen för ett belopp motsvarande 1,5 MDKK. Aktierna som förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) under 36 månader. Förvärvet förväntas slutföras under september 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Pål Warolin, VD och koncernchef Fasadgruppen Norden AB, tel. +46 70 925 52 01.

Ämnen

Kategorier


Fasadgruppen Group AB är Nordens största helhetsleverantör för fastighetens yttre skal. Vi erbjuder energieffektiva och hållbara tjänster, såsom fasader, fönster, balkonger och tak. Verksamheten bygger på lokalt förankrade entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens. Vi arbetar på nordiska marknaden och våra huvudsakliga kunder är fastighetsägare, byggbolag, fastighetsförvaltare, konsulter, bostadsrättsföreningar, stat, kommun och landsting.

Fasadgruppen är i en expansiv fas och marknadsledande i branschen. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Presskontakt

Pål Warolin

Pål Warolin

Presskontakt VD Fasadgruppen Norden AB 0709-25 52 01

Nordens största rikstäckande helhetsleverantör av hållbara fasader

Nordens största helhetsleverantör för fastighetens yttre skal. Vi erbjuder energieffektiva och hållbara tjänster, såsom fasader, fönster, balkonger och tak. Verksamheten bygger på lokalt förankrade entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens. Vi levererar fasader för den nordiska marknaden och våra huvudsakliga kunder är fastighetsägare, byggbolag, fastighetsförvaltare, konsulter, bostadsrättsföreningar, stat, kommun och landsting. Fasadgruppen är i en expansiv fas och marknadsledande i branschen. Huvudkontoret finns i Stockholm.