Skip to main content

Fastighetsägarna lanserar ny GDPR-vägledning för bostadsrättsföreningar

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2018 10:11 CEST

Sven von Randow, chefsjurist på Fastighetsägarna Stockholm

Fastighetsägarna lanserar i dagarna en vägledning för bostadsrättsföreningar och deras behandling av personuppgifter enligt den nya GDPR-lagstiftningen. Med hjälp av vägledningen vill Fastighetsägarna underlätta för bostadsrättsföreningar att hantera sina personuppgifter på rätt sätt.

- Många bostadsrättsföreningar har hört av sig till oss och efterfrågat hjälp med hur de ska hantera personuppgifter i och med den nya lagen. I den här vägledningen finns information om exempelvis vilka rutiner som måste skapas, hur informationskravet uppnås, när personuppgiftsbiträdesavtal ska tecknas samt en del praktiska tips som styrelser i bostadsrättsföreningar kan ha nytta av, säger Sven von Randow, chefsjurist på Fastighetsägarna Stockholm.

Vägledningen innehåller praktiska tips och råd som bostadsrättföreningar kan använda sig av. Bland annat checklistor för att komma igång med arbetet och mallar för samtycke.

Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft inom hela EU, eller GDPR (The General Data Protection Regulation) som den kallas. Dataskyddsförordningen är gällande lag i Sverige och samtidigt med förordningen trädde även dataskyddslagen i kraft. Dataskyddslagen bygger på GDPR och ger utryck för vår svenska hållning i dataskyddsfrågor.

- Eftersom dataskyddslagstiftningen är ny saknas vägledande praxis vilket ibland ger tolkningssvårigheter. Innehållet i vägledningen kommer att justeras allt eftersom rättspraxis utvecklas, säger Sven von Randow.

Vägledningen är tillgänglig för alla att ladda ner på Fastighetsägarnas hemsida.

Om en bostadsrättsförening också är hyresvärd, finns det en vägledning gällande uthyrning och förvaltning av bostäder som Fastighetsägarna och SABO har tagit fram. Den finns här.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.