Bostadsrättsförvaltaren AdEx byter namn till Fastum

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 08:00 CET

​Den 3 feb 2020 byter AdEx Fastighetsutveckling AB namn till Fastum Teknik AB. AdEx firar sitt 20:e år som leverantör av förvaltningstjänster för bostadsrättsföreningar och byter nu namn till Fastum Teknik AB.

Fler förvaltningstjänster i samma varumärke
AdEx är en del av Fastumgruppen och med namnbytet samlas fler tjänster i Fastum som är en totalleverantör av förvaltningstjänster för bostadsrättsföreningar.

Omprofilering och ny hemsida
I samband med namnbytet pågår arbete med att profilera om arbetsfordon och medarbetare, även ny hemsida lanseras.

Läs vidare »

​Fastum AB förvärvar Canseko Förvaltning AB

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2020 09:07 CET

Fastum har den 8 januari 2020 förvärvat samtliga aktier i Canseko Förvaltning AB. Bolaget kommer fortsatt verka som ekonomisk förvaltare för sina 50 kunder. Verksamheten integreras nu med Fastums verksamhet.

Vi hälsar samtliga kunder varmt välkomna till Fastum och vi ser framemot ett utvecklade samarbete med hela Fastums utbud av tjänster för bostadsrättsföreningar och vi tackar samtidigt för förtroendet att driva verksamheten vidare säger Jan-ÅkeStenström VD.

I Fastumgruppen ingår bolagen AdeX Fastighetsutveckling AB som är specialister på teknisk förvaltning. Bolagen Fastum AB, Chinbo AB, BoVera Konsult AB, Berg & Larsson Ekonomisk Förvaltning AB, Fastum Ingarö kontor AB samt Canseko Förvaltning AB som samtliga är ekonomiska förvaltare av bostadsrättsföreningar. I gruppen ingår även Kronan Försäkringskonsult AB som i samverkan med AdEx b.la. erbjuder skadeförebyggande tjänster och Fastum Hypoteksförvaltning AB som erbjuder tjänster rådgivning och finansiering.

Med över 85 års erfarenhet av fastighetsförvaltning och stort engagemang inom bostadsrätt och fastighet sätter vi kundens behov i centrum. Inom gruppen arbetar vi i ett personligt nära team för bostadsrättsföreningen. Med fokus att skydda och skapa värde för kunden.

Fastum har den 8 januari 2020 förvärvat samtliga aktier i Canseko Förvaltning AB. Bolaget kommer fortsatt verka som ekonomisk förvaltare för sina 50 kunder. Verksamheten integreras nu med Fastums verksamhet.

Läs vidare »

Fastumgruppen växer med förvärvet av Berg & Larsson Ekonomisk Förvaltning AB

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2018 17:11 CET

Fastum tar ytterligare steg för att förbättra servicen till kunderna

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2015 12:16 CEST

Fastum tar ytterligare steg för att förbättra servicen till kunderna. Genom att förvärva KRONAN Försäkringskonsult AB kan nu Fastum erbjuda bostadsrättsföreningarna : • att KRONAN gör upphandling av er fastighetsförsäkring regelbundet • service i alla typer av försäkringsfrågor • att KRONAN företräder föreningen i all kontakt med försäkringbolaget

Årsstämma i Fastum UBC Förvaltning AB

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2014 16:48 CEST

Stämman beslutade bland annat att införa ett personalkonvertibelprogram. Samt att till ny styrelseordförande valdes Mikael Smedeby.

Ny VD i Fastum

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2013 14:23 CET

Styrelsen har med omedelbar verkan entledigat Claes Sjöblom från befattningen som verkställande direktör i Fastum.  

Fredrika Morén utsedd till ny VD i Fastum

Styrelsen har idag utsett Fredrika Morén till ny VD i Fastum. Fredrika anställdes i Fastum den 20 september 2012 som förvaltningschef.  

”Det är mycket glädjande att Fredrika accepterat att bli VD hos oss” säger Lars Eklund, styrelsens ordförande. Och han fortsätter: ”Fredrika har med sin bakgrund som förvaltningschef de allra bästa förutsättningar att nu leda bolaget i nästa fas. Efter mycket omfattande investeringar i produktionssystem och andra IT produkter råder nu fullt fokus på våra kunder och på vår kvalité i servicen. Alla förändringar som stärker och utvecklar vårt kunderbjudande kommer att prioriteras och genomföras.”  

Information lämnas idag till bolagets anställda på kontorsträffar i Uppsala och Stockholm.  

Frågor och intervjuer hänvisas till:
Lars Eklund 070-425 10 70 lars@legu.se
Fredrika Morén 070-425 10 53  fredrika.moren@fastum.se

Fastum bedriver förvaltning inom fastighetsbranschen. Ekonomisk och teknisk förvaltning erbjuds åt bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och fastighetsägare. Har även samarbete med byggföretag och följer många föreningar från dess bildande.

Grundades år 1931, har idag ca 60 medarbetare som skapar ett tryggt boende genom kundnära förvaltning. Huvudkontor i Uppsala.

Styrelsen har med omedelbar verkan entledigat Claes Sjöblom från befattningen som verkställande direktör i Fastum. Fredrika Morén utsedd till ny VD i Fastum.

Läs vidare »

Pantsättningsregistret i trygga händer hos förvaltaren

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2013 13:40 CEST

Den största andelen av styrelserepresentanter i bostadsrättföreningar som tillfrågats anser att en extern förvaltare bör sköta pantsättningsregistret för bostadsrättsföreningar. Bara en fjärdedel anser att det vore bäst att en myndighet sköter registret. Bara 6% anser att föreningen själva ska utföra uppgiften och 16% att ansvaret bör ligga på bankerna. Det visar en undersökning som Fastum Förvaltning gjort pga den pågående debatten om vem som ska ansvara för bostadsrättsföreningarnas pantsättningsregister.

– Undersökningen visar att vi som förvaltare har ett bra förtroende på marknaden samt att det är en allmän uppfattning att styrelserna inte själva bör sköta pantsättningsregistret, säger Claes Sjöblom, Vd på Fastum.

På Fastum har vi över 80 års  erfarenhet av förvaltning av bostadsrättsföreningar och har aldrig varit med om en ”lägenhetskapning” som beskrivs i en artikel i Dagens Industri den 30 september. Erik Olsson, från mäklarfirman med samma namn, menar att ett enhetligt register för lånen vore av värde för att hindra ”lägenhetskapning”. Se artikeln nedan. Idag ligger det juridiska ansvaret att föra ett pantregister på bostadsrättsföreningen.

http://www.di.se/#!/artiklar/2013/9/27/oppet‐mal‐for‐lagenhetskapare/

Om undersökningen

Undersökningen om vem som ska sköta pantsättningsregistret genomfördes 30 september och den 3 oktober 2013 genom utskick via e‐post till 2194 styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar. Av dessa svarade 396 på frågorna. Det ger en svarsfrekvens på 19,4 procent.

Bilaga: Undersökningen bifogas.


Fastum bedriver ekonomisk och teknisk förvaltning åt bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och fastighetsägare i hela Sverige från kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. Vi skapar ett tryggt boende genom en kundnära förvaltning. Vi har ett nära samarbete med flera byggföretag och bistår många bostadsrättsföreningar från dess bildande och framåt.

Den största andelen av styrelserepresentanter i bostadsrättföreningar som tillfrågats anser att en extern förvaltare bör sköta pantsättningsregistret. Bara en fjärdedel anser att det vore bäst att en myndighet sköter registret. Bara 6% anser att föreningen själva ska utföra uppgiften och 16% att ansvaret bör ligga på bankerna. Det visar en undersökning som Fastum Förvaltning gjort.

Läs vidare »

Fastum UBC startar samarbete med Göta Energi.

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2013 16:41 CEST

På Fastum vill vi verka för välmående och välskötta bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Det kan vi göra genom att hjälpa till att pressa priser hos leverantörer och hitta de leverantörer som kan ge våra kunder extra fördelar.

Därför har vi startat ett samarbete med Göta Energi, som är ett av de 15 största elhandelsbolagen i Sverige. Deras mål är att erbjuda sina kunder så låga elkostnader som möjligt. De erbjuder också tjänsten ”Göta online” där föreningen kan få full kontroll över sin elförbrukning. De erbjuder rådgivning kring vilket elavtal som bostadsrättsföreningen bör välja. På Fastums blogg finns utdrag från seminariet ”Det viktiga underhållet” där Carl Bjerkliden från Göta Energi gav oss information om bl.a. när man väljer fasta eller rörliga priser på föreningens elavtal.

Göta Energi har även tagit fram ett erbjudande till de boende i bostadsrättsföreningarna till ett mycket förmånlig avtal ”El till inköpspris”. På http://www.fastum.se/vara-kunder/boende-och-maklare kan de boende läsa mer om erbjudandet och enkelt byta elavtal på bara ett par minuter.


Fastum bedriver ekonomisk och teknisk förvaltning åt bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och fastighetsägare i hela Sverige från kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. Vi skapar ett tryggt boende genom en kundnära förvaltning. Vi har ett nära samarbete med flera byggföretag och bistår många bostadsrättsföreningar från dess bildande och framåt.

På Fastum vill vi verka för välmående och välskötta bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Därför har vi startat ett samarbete med Göta Energi, som är ett av de 15 största elhandelsbolagen i Sverige. Deras mål är att erbjuda sina kunder så låga elkostnader som möjligt. De erbjuder också tjänsten ”Göta online” där föreningen kan få full kontroll över sin elförbrukning.

Läs vidare »

Årsstämma i UBC Ekonomisk Förvaltning Sverige AB 2013-05-21

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2013 16:39 CEST

Vid årsstämman i UBC Ekonomisk Förvaltning i Sverige AB som avhölls i Uppsala tisdagen den 21 maj 2013, fattades samtliga beslut enhälligt och i linje med valberedningen och styrelsens förslag.

Disposition av resultat
Stämman beslutade att den balanserade vinsten i sin helhet överförs i ny räkning och att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2012.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ska vara fem. Till styrelseledamöter omvaldes Lars Eklund och Anders Lönnqvist. Nyval gjordes av Jack Junel, Erik Petersson och Michael Edquist. Till styrelsens ordförande valdes Lars Eklund. Till revisor omvaldes PwC med den auktoriserade revisorn Helene Ragnarsson som huvudansvarig.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Antagande av ny bolagsordning
Stämman antog ny bolagsordning innebärande följande ändringar; dels att kunna hålla bolagsstämma på ort där bolaget har kontor och inte endast i Uppsala, och dels att ändra firman från UBC Ekonomisk Förvaltning i Sverige AB till Fastum UBC Förvaltning AB.

För ytterligare information kontakta:

Claes Sjöblom, VD, 0704 25 10 51 alternativt claes.sjoblom@fastum.se

Cecilia Danckwardt-Lillieström, Ekonomichef, 0704 25 10 59 alternativt cecilia.dl@fastum.se


Fastum bedriver ekonomisk och teknisk förvaltning åt bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och fastighetsägare i hela Sverige från kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. Vi skapar ett tryggt boende genom en kundnära förvaltning. Vi har ett nära samarbete med flera byggföretag och bistår många bostadsrättsföreningar från dess bildande och framåt.


Vid årsstämman i UBC Ekonomisk Förvaltning i Sverige AB som avhölls i Uppsala tisdagen den 21 maj 2013 antog bl.a. ny bolagsordning. Det innebärande följande ändringar; dels att kunna hålla bolagsstämma på ort där bolaget har kontor och inte endast i Uppsala, och dels att ändra firman från UBC Ekonomisk Förvaltning i Sverige AB till Fastum UBC Förvaltning AB. Nya styrelsemedlemmar valdes in.

Läs vidare »

Fullt hus på seminarium

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2013 12:08 CEST

Ett hundratal engagerade ledamöter från bostadsrättsföreningar slöt upp på seminariet ”Det viktiga underhållet” den 13 maj i Uppsala och den 15 maj i Stockholm. Raymon Levin, Teknisk förvaltningschef på Fastum talade om vikten av en underhållsplan och hur man tar kontroll över sitt underhåll för att sköta sin fastighet väl utan att kostnaderna drar i väg i onödan. Carl Bjerkliden, Göta Energi, talade om hur man kan ta kontroll över sina elkostnader genom att förhandla fram bra elpris samt se till att man har bra möjligheter att mäta förbrukningen dagligen.
Fastum kommer att bjuda in till fler seminarier i aktuella ämnen under hösten. Uppgifter om dessa kommer att finnas på Fastums hemsida.

 

Ett hundratal engagerade ledamöter från bostadsrättsföreningar slöt upp på seminariet ”Det viktiga underhållet” den 13 maj i Uppsala och den 15 maj i Stockholm. Raymon Levin, Teknisk förvaltningschef på Fastum talade om vikten av en underhållsplan och hur man tar kontroll över sitt underhåll för att sköta sin fastighet väl utan att kostnaderna drar i väg i onödan.

Läs vidare »

Om Fastum UBC Förvaltning AB

För daglig drift och förvaltning av boende och fastigheter sedan 1931.

Fastum bedriver förvaltning inom fastighetsbranschen. Ekonomisk och teknisk förvaltning erbjuds åt bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och fastighetsägare. Har även samarbete med byggföretag och följer många föreningar från dess bildande.

Grundades år 1931. Huvudkontor i Uppsala.

Adress

  • Fastum UBC Förvaltning AB
  • Torsgatan 11
  • 101 20 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar