Man i personalen splittrar kvinnojourer

Pressmeddelande -

Man i personalen splittrar kvinnojourer

2011 anställde Göteborgs kvinnojour en man för att arbeta på jouren som socionom. Anställningen har skapat en spricka och några kvinnojourer i Västsverige vill inte längre samarbeta med Göteborgs kvinnojour. Helle Larssen har gått till botten med konflikten och dess orsaker.

Socionomen på Göteborgs kvinnojour är den ende man i Sverige som nu är anställd på en kvinnojour. När mannen anställdes meddelade några jourer i Västsverige att de inte längre ville delta i det samarbete som har funnits mellan samtliga kvinnojourer i Västsverige sedan många år. Katarina Månsson, ordförande på Göteborgs kvinnojour berättar:

– Vi blev väldigt förvånade. För oss var det odramatiskt när vi anställde honom. Vi hade inte en tanke på att andra kvinnojourer skulle ha synpunkter. Däremot var vi lite oroliga för vad kvinnorna som sökte till oss skulle säga, men vi har inte fått några som helst negativa reaktioner på att vi har en man som arbetar här.

Lika odramatiskt som det är för Göteborgs kvinnojour att ha anställt en man, lika självklart är det för kvinnojouren Olivia i Alingsås att avbryta samarbetet.

– Det är så enkelt att vi är en feministisk och separatistisk förening och det står i våra stadgar att i vår förening kan bara kvinnor arbeta, säger Anna Lena Mellquist som är anställd på kvinnojouren. 

–Vi har jobbat på det här sättet sedan i mitten av 70-talet. Vi är kvinnor som stöttar andra kvinnor som har varit utsatta för våld av män.

Christian Diesen som är professor i processrätt vid Stockholms universitet har studerat frågan om mottagande av kvinnor som har varit utsatta för våldtäkt. Han berättar att det finns olika uppfattningar i olika länder.

– Den dominerande synen i världen är att det är självklart att utsatta kvinnor ska få träffa enbart kvinnlig personal. Den uppfattningen finns på de flesta håll, till exempel i USA, Brasilien och även EU har såna rekommendationer.

Läs hela artikeln:
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/15/man-i-personalen-splittrar-kvinnojourer

Kontakta redaktionen för pressinloggning!Mer ur veckans nummer

INRIKES:
Kritiskt läge på Malmö högskola
Maria Andersson om studenters kamp för att bevara genusprofil
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/15/kritiskt-lage-pa-malmo-hogskola

”Ge stöd till de som kämpar”
Sholeh Irani om vad Sverige kan göra för Afghanistan
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/15/ge-stod-till-de-som-kampar

Så känns vardagsrasismen
Maria Andersson om viktig temavecka i Sveriges radio
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/15/sa-kanns-vardagsrasismen

Muttan har vi åtminstone gemensamt
Krönika av Inga-Lisa Sangregorio
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/15/muttan-har-vi-atminstone-gemensamt/

EKONOMI:
Först med lika lön för fotbollsspelare
Maria Andersson om det historiska steget och reaktioner på det
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/15/forst-med-lika-lon-for-fotbollsspelare

Färre separationer på 2000-talet
Anna-Klara Bratt sammanfattar ny rapport från SCB
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/11/aldre-foraldrar-tros-ligga-bagkom-forre-separationer

UTRIKES:
Slag neråt, i Jemen
Tanya Holm blev vittne till militär attack mot uthålliga demonstranter
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/15/slag-nerat-i-jemen

Mordet som sätter Brasiliens rättsväsende på prov
Ana Valdés om kampen om marken och kvardröjande straffrihet
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/15/mordet-som-satter-brasiliens-rattsvasende-pa-prov

Global solidaritetsdag för egyptiska kvinnor
Sholeh Irani om den enande avskyn mot politiska våldtäkter
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/15/global-solidaritetsdag-for-egyptiska-kvinnor

Jämställdhet bisats i utrikesdeklarationen
Jenny Rönngren om det uteblivna trendbrottet
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/15/jamstalldhet-bisats-i-utrikesdeklarationen

Feminismen som hem
Evelina Johansson om behovet av en fristad och faran med metaforen
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/15/feminismen-som-hem

OPINION:
Hästköttskandalen skanderar utan diskussion om djurrätt
Emma Lundberg om den skenande köttkonsumtionen och de bakomliggande orsakerna
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/15/hastkottsskandalen-skanderar-utan-diskussion-om-djurratt

Ompröva beslutet om nedskärningar av genusvetenskapen!
Öppet brev från forskare i Lund
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/15/omprova-beslutet-om-nedskarningar-av-genusveteskapen

”Legaliseringen av prostitution ett misslyckat experiment”
Mary Sullivan svarar Tara Naja Lykke och varnar för Australiens modell
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/14/legaliseringen-av-prostitution-ett-misslyckat-experiment

KULTUR:
Havandeskap i myt och verklighet
Emma Strindmar Norström har läst Helena Granström
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/15/havandeskap-i-myt-och-verklighet

Obantade sexuella kvinnor
Katarina Rosengren Falk analyserar Girls
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/12/obantade-sexuella-kvinnor

Viveka Heyman cyklar inte mer
Yael Feiler minns sin mentor
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/11/viveka-heyman-cyklar-inte-mer

Utforskar musikvärldens könsstereotyper
Karin Jacobson tog kvinnodominerat initiativ
http://feministisktperspektiv.se/2013/02/15/utforskar-musikvarldens-konsstereotyper

Ämnen

 • Konst, kultur, underhållning
 • Utbildning
 • Arbetsliv
 • Politik
 • Sociala frågor
 • Sport
 • Ekonomi, finans
 • Media, kommunikation
 • Offentlig sektor
 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Taggar

 • jämställdhet
 • könsbalans
 • mänskliga rättigheter
 • kvinnojour
 • skr
 • aktivism
 • equality
 • feminism
 • feminister
 • feministisk nyhetstidning
 • feministiskt perspektiv
 • man
 • roks
 • fristad
 • skydd
 • våld mot kvinnor

Feministiskt Perspektiv 
Tegelviksgatan 40 
116 41 Stockholm  

070-772 17 52

feministisktperspektiv.se  
red@feministisktperspektiv.se

Presskontakt

Anna-Klara Bratt

Anna-Klara Bratt

Presskontakt Chefredaktör/ansvarig utgivare 070-772 17 52