Gunilla Lundgren. Foto: Läsrörelsen
Gunilla Lundgren. Foto: Läsrörelsen

Pressmeddelande -

Gunilla Lundgren får Stora feministpriset

Författaren och hedersledamoten av Svenska barnboksakademien, Gunilla Lundgren, är årets mottagare av Stora feministpriset.
– Hon är en sann inspiratör, en eldsjäl och möjliggörare, som genom sin gärning utvecklat både kår och läsare, barn och vuxna, säger Anna-Klara Bratt, Feministiskt perspektivs chefredaktör.


Motivering: Författaren, läsaktivisten, folkbildaren och möjliggöraren Gunilla Lundgren har, som få andra, genom hela sin gärning väckt hopp, drömmar och insikter om berättelsers betydelse, både egna och andras. Lundgrens författarskap har visat att barnlitteraturen kan klara av de svåraste frågor och vara såväl universell som personlig.

Gunilla Lundgren har inte bara tagit nobelpristagare till Rinkeby. Hon har också placerat Rinkebybarnen i världens centrum – Världens by – och spridit deras röster och reflexioner tillbaka in i världslitteraturen. Gunilla Lundgren har närt och när såväl nya författarskap som bokslukare, och tydliggjorde när hon välkomnade Maryse Condé till Rinkeby bibliotek i december 2018, att en annan tradition är möjlig. Gunilla Lundgren har på ett berikande vis medverkat till en demokratisk utveckling av både (kultur)kår och läsare, och därigenom visat på både snille, smak, engagemang och uthållighet. Som ständig sekreterare av Rinkeby bibliotek är Gunilla Lundgren en stor förebild: en möjliggörare. Med Stora feministpriset 2018 vill Feministiskt perspektiv även uppmärksamma landets bibliotekarier för att på så vis ansluta oss till Gunilla Lundgrens kollektivistiska tradition och arbetssätt.

Gunilla Lundgren tar emot Stora feministpriset vid en prisceremoni på hotell Malmen i Stockholm på onsdagskvällen. Feministiskt perspektivs chefredaktör Anna-Klara Bratt menar att Lundgrens kulturgärning saknar motstycke.

– Medan akademien rasade samman stod Lundgren stabil i sitt värv. Inte bara har hon fått de flesta Nobelpristagare till Rinkeby, hon har också fått barnens berättelser ut i världen, säger Bratt.

Det var en överraskad och glad Gunilla Lundgren som tog emot priset och konstaterade att utan Rinkeby hade hon själv aldrig blivit författare:

– När folk klagar på Rinkeby brukar jag säga: gå in i fredsrörelsen i stället för att hänga läpp!

På frågan om prisets betydelse säger Lundgren:

– Ett sånt här pris är ju dels en väldig uppmuntran, men det gör det också lättare att kunna få fortsätta med arbetet, för då förstår många att det här kanske är något viktigt, eftersom det prisbelönas.

>Läs mer


I samband med utdelningen av Stora feministpriset får Rättviseförmedlingen 2018 års feministiska hedersomnämnande med följande motivering: 

Motivering: Rättivseförmedlingen har sedan starten i mars 2010 lyckats visa att en mer rättvisande representation är möjlig – inom livets alla områden. Dess pedagogiska och kollektiva mobilisering blixtbelyste inte bara skev representation i offentligheten, utan visade också att viljan att komma till rätta med problemen var betydligt större än någon redaktör, programmakare eller festivalarrangör hade förstått. Rättviseförmedlingen förkroppsligade på många vis sin egen tes – och kunde genom sin omfattande mobilisering och professionella hantering av densamma sätta kraft bakom sin vision – ett jämlikt samhälle där fördomar inte begränsar någons framtidsutsikter.

Rättviseförmedlingen lyckades flyhänt samla såväl individer som organisationer, politiska företrädare och olika feministiska inriktningar och tillgängliggjorde såväl kunskaper som konkreta förslag till de som behövde dem, utan att fastna i en tillsynes ändlös diskussion med ovidkommande bortförklaringar. Med Rättviseförmedlingen har Sverige blivit både rikare och jämlikare, rösterna fler och kunskapen större. Rättviseförmedlingens folkbildande och breddande insats kan inte överskattas. Rättviseförmedlingen har visat att allt är möjligt – och det behöver inte ta tid. Som de själva skriver på sin hemsida, det behövs initiativ.

Presskontakt:

Anna-Klara Bratt 070-772 17 52

FAKTA/Stora feministpriset instiftades av Feministiskt perspektiv hösten 2015 och syftar till att uppmärksamma en person eller en medieaktörs insats inom offentligheten som på ett berikande vis testat gränser för vad journalistik och debatt kan vara – och som därigenom medverkat till en demokratisk utveckling av både kår och läsare.

Stora Feministpriset har tidigare tilldelats mediekollektivet Rummet (2015), journalisten Alexandra Pascalidou (2016) och #metoo (2017). 2018 års pris utdelas i rösträttens tecken, med ett förestående jubileum i antågande.

Event på Facebook: https://www.facebook.com/events/389227494955598/

Ämnen

 • Konst, kultur, underhållning
 • Utbildning
 • Arbetsliv
 • Politik
 • Sociala frågor
 • Media, kommunikation
 • Offentlig sektor

Kategorier

 • feminister
 • aktivism
 • könsbalans
 • mänskliga rättigheter
 • jämställdhet
 • feministiskt perspektiv
 • feministisk nyhetstidning
 • feminism
 • equality

Feministiskt Perspektiv 
Götgatan 28  
118 46 Stockholm  

070-956 10 11

feministisktperspektiv.se  
red@feministisktperspektiv.se

Presskontakt

Anna-Klara Bratt

Anna-Klara Bratt

Presskontakt Chefredaktör/ansvarig utgivare 070-772 17 52
Lennart Fernström

Lennart Fernström

Presskontakt Chefredaktör och ansvarig utgivare 0704-25 32 60 Syre blir landets första gröna dagstidning