Gå direkt till innehåll
Fastigheten Melonen.
Fastigheten Melonen.

Nyhet -

Lundbergs Fastigheter satsar på innovativ teknik för att nå klimatmål

För Lundbergs Fastigheter betyder hållbar fastighetsutveckling att både tillgodose dagens behov av energieffektiva fastigheter och säkerställa kommande generationers energibehov. Över tid har Lundbergs investerat i flera stora solcellsanläggningar och i dag har de mer än 1 MW i installerad effekt fördelat på ca 10 fastigheter. Målet är klimatneutralitet år 2030.

Lundbergs Fastigheter var en av de första privata fastighetsägarna som såg möjligheterna med EnergyHub-systemet från Ferroamp, och har idag ca 40 installerade enheter. De första EnergyHub-systemen installerades år 2016 med syfte att fasbalansera elnätet i fastigheterna. Ganska snabbt kunde fler fördelar adderas, t ex kunde fasbalanseringen bidra till att sänka storleken på servisabonnemangets huvudsäkring, vilket i har bidragit till lägre kostnader för nätabonnemang för ca 15 elanslutningspunkter.

Kalkylen för vad fasbalansering av fastigheters elnät kan ge för fördelar och mervärden är ganska enkel att upprätta, enligt Arvid Nyqvist, energiansvarig på Lundbergs Fastigheter.

Ett viktigt mervärde är att under tiden som EnergyHub mäter elförbrukningens effekttoppar för varje enskild fas i realtid, kan också alla insamlade mätdata lagras för analys i EnergyCloud, där det tydligt framgår hur belastningen ser ut för de olika faserna. Det utgör underlag för den strategiska energiplaneringen och för datadrivna beslut, t ex om huruvida servisabonnemangets huvudsäkring kan sänkas – och i så fall med hur mycket.

Att mäta är att veta – ett uttryck som beskriver den stora fördelen med EnergyCloud, menar Arvid Nyqvist. Med mäthubbar utplacerade på olika platser i olika fastigheter, kan förändringar i el- och effektbehov samt förbrukningsmönster enkelt fastställas. Mätnoggrannheten är mycket hög, och avvikelser över tid kan detekteras, vilket också gör att energitjuvar snabbt kan upptäckas. Det har också skett i några fall, fortsätter Arvid.

Andra mervärden är den korta payoff-tiden – som i de fall servisabonnemanget kunnat sänkas till mindre storlek på huvudsäkringen – endast uppgår till ca 2 - 3 år. Arvid Nyqvist framhåller att de ännu inte utnyttjat all tillgänglig potential inom Ferroamps teknologi. Med nya krav på energieffektiva fastigheter och framtida batteriteknologi – där batteripooler kan hjälpa Svenska Kraftnät med frekvensreglering och effektbalansering – finns ännu fler besparingar att hämta.

Under år 2020 installerades 6 nya EnergyHub-enheter i fastigheter i Jönköping, som också kan fungera som nav för effekt- och laststyrning av fastigheternas laddboxar. För fastigheter i Södertälje hjälper Ferroamps teknik till i utredningsarbetet om huruvida servisabonnemangen behöver förändras, med avsikt att tillmötesgå och tillfredsställa framtida behov för anslutning av nya laster, t ex laddstolpar för elbilar, men även för att utreda effekterna av andra energibesparande åtgärder.

När ny teknologi gör sitt intåg i fastighetsbranschens digitaliserade värld, kan historiska data samlade i EnergyCloud ge rätt beslutsunderlag för nya driftsinställningar eller investeringar i energibesparande teknik.

– Just nu arbetar vi med utsläppsreducerade åtgärder genom hela bolaget berättar Johan Sandborgh, Hållbarhetschef på Lundbergs Fastigheter. Vår målsättning är att bli klimatneutrala genom hela värdekedjan tills år 2030.

Inom samhällsutvecklingsprojekt brukar ambitionen vara hög och viljan till en snabb förändringstakt i hållbarhetsarbetet stor. Det finns också en hög angelägenhet att kunna påvisa effekter snabbt, men normalt sett sträcker sig ledtiderna – från en hållbar åtgärd tills att mätbara resultat kan påvisas – över flera år.

Där menar Ferroamp att deras EnergyHub-teknologi bjuder på en enorm fördel, genom att effekterna av investeringen blir påtagliga väldigt snabbt. Ofta kan kostnaden för nätabonnemangen sänkas redan efter några månader, tack vare fasbalansering av fastighetens elnät. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det goda nyheter – inte bara för enskilda fastighetsägare eller större fastighetsbolag – utan också för hela det svenska samhället. Det bidrar till att befintliga stam- och distributionsnät kan utnyttjas effektivare, vilket sparar pengar eftersom investeringar i nya elnätsdragningar är väldigt kostsamma.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Åsa Hedman

Åsa Hedman

Presskontakt CCO +46 (0)8 400 143 10

Relaterade nyheter

Om Ferroamp

Svenska Ferroamp Elektronik AB är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Hjärnan i systemet – EnergyHub – samlar data från övriga komponenter för att optimera energiflödet mellan solpaneler, energilagring och nätet, med hjälp av avancerade algoritmer.

Ferroamp Elektronik AB
Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga
Sverige