Skip to main content

Stockholm får nytt produktionscentrum för film - här är styrelsen

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2020 12:00 CET

Bild från inspelningen av Skuggdjur av Jerry Carlsson. Foto: Josef Persson.

Region Stockholm och Stockholms stad gör gemensam sak och startar ett nytt produktionscentrum för film och tv. Det nya bolaget, som får namnet Film Stockholm, kommer att samproducera film- och tv-drama, arbeta för att Stockholmsregionen ska vara en attraktiv plats för filminspelningar, och arbeta med bransch- och talangutveckling.

Styrelseordförande för det nya bolaget blir Kristina Rennerstedt, tidigare generaldirektör för Statens kulturråd och tidigare ordförande för Kungliga Operan AB.

– Få konstarter når så många som just filmen och jag ser fram emot att börja arbeta med detta nya och hedersamma uppdrag, säger Kristina Rennerstedt

– Regionfullmäktige har tillsatt en styrelse med gedigen erfarenhet av såväl kulturpolitik som filmbransch och vi ser fram emot ett nära samarbete för att bidra till att Stockholm blir en starkare filmregion. Jag säger varmt välkommen till Kristina Rennerstedt och resten av styrelsen, säger Eva Bergquist, förvaltningschef Region Stockholms kulturförvaltning.

Övriga styrelseledamöter blir Ali Boriri, grundare och vd Focus film, Ylva Gustafsson, professor i filmregi Stockholms Konstnärliga Högskola, Pia Kronqvist, vd för Scenkonst Öst, och Henric Larsson, vd för Chimney.

Film Stockholm kommer att finansiera filmproduktioner genom att investera i filmer och tv-produktioner som samproducent. Det kan handla om långfilm, tv-dramatik, kort- och dokumentärfilm samt nya format och tekniker.

Skapandet av det nya bolaget innebär vissa förändringar i Stockholms filmlandskap:

  • Film Stockholm har varit Stockholms läns regionala resurscentrum för film och en del av Region Stockholms kulturförvaltning. När det nya bolaget nu tar över namnet Film Stockholm delas verksamheten upp. Filmbasen, Region Stockholms center för talangutveckling och filmstöd, går upp i det nya bolaget Film Stockholm. Den filmfrämjande konsulentverksamheten, som arbetar med filmpedagogik, visning- och spridningsfrågor och film i vården, stannar kvar inom Region Stockholms kulturförvaltning inom en ny enhet för konsulenter.
  • I samband med att det nya produktionscentrumet startar sin verksamhet kommer den regionala filmfonden Film Capital Stockholm, som funnits sedan 2007, att avvecklas. Film Capital Stockholm har starkt bidragit till att sätta filmen i vår region på kartan och har legat bakom flera framgångsrika filmer och tv-serier. Region Stockholm och Film Stockholm vill tacka alla medarbetare, finansiärer och samarbetspartners som bidragit till Film Capital Stockholms verksamhet.
  • Den filmkommissionära verksamheten som tidigare drivits av Film Capital Stockholm kommer att övergå i Film Stockholms regi. Den nuvarande filmkommissionären Daniel Chilla kommer fortsatt vara kontaktperson och en resurs för att attrahera och underlätta filminspelningar i Stockholmsområdet. 

Det nya bolaget beräknas starta sin verksamhet i februari 2021.

Mer information om det nya bolaget publiceras löpande på www.filmstockholm.se.

Filmbasen är Stockholms läns talangutvecklingscenter och mötesplats för filmare. Filmbasen delar ut produktionsstöd till kort- och dokumentär film och ger stöd för utveckling av långfilm. Vi har även workshops för att fördjupa filmarnas förmåga att driva filmprojekt, samt arrangerar olika evenemang för att ge inspiration och skapa nätverk. I samarbete med filmskolor och branschens aktörer arbetar vi långsiktigt med att utveckla förutsättningarna för filmskapande i regionen.

Filmbasen har funnits sedan 2008 och drivs av Film Stockholm med stöd från Region Stockholm och Botkyrka kommun. Film Stockholm är länets regionala resurscenter för film och rörlig bild. På uppdrag av Region Stockholms kulturnämnd och Svenska Filminstitutet arbetar Film Stockholm med filmpedagogik, visnings- och spridningsfrågor, film och rörlig bild i vården samt genom Filmbasen med att stödja länets filmare för att utveckla den regionala filmproduktionen. Läs mer om Film Stockholm på filmstockholm.se.