Pressmeddelande -

Claes Ljungh ny generaldirektör på Kammarkollegiet

Regeringen har utsett Claes Ljungh till ny generaldirektör och chef för Kammarkollegiet. Claes Ljungh är född 1950 och är utbildad civilekonom. Under sin karriär har han bl.a. varit utredare på TCO, chef för skattemyndigheten i Uppsala län, statlig utredare i flera frågor och statssekreterare på Finansdepartementet med ansvar för bl.a. förvaltningspolitiska frågor. Kammarkollegiet är en myndighet med bred verksamhet inom främst ekonomi och juridik och arbetar för hela statsförvaltningen. Kammarkollegiet bevakar statens rätt och allmänna intressen i vissa ärenden. Kollegiet bedriver även viss verksamhet på uppdrag av andra statliga myndigheter såsom administrativ service, inkassoverksamhet och försäkringsverksamhet. I den rollen utgör Kammarkollegiet ett betydelsefullt verktyg i regeringens arbete för en effektiv förvaltning. Claes Ljunghs förordnande gäller från och med den 1 juli 2006 till och med den 31 juni 2012. Kammarkollegiet har ca 180 anställda i Stockholm och Karlstad. Mer information finns på www.kammarkollegiet.se Kontakt: Matz Larsson Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg 08-405 57 68 070-681 37 02 registrator@finance.ministry.se ------------------------- Externa länkar ------------------------- Kammarkollegiet (http://www.kammarkollegiet.se/)

Ämnen

  • Arbetsliv