Pressmeddelande -

Den kommunala demokratin utreds

Regeringen har beslutat om direktiv till en parlamentarisk kommitté, med uppdrag att utreda olika aspekter av den kommunala demokratin (dir. 2010:00).

- Det finns ett mycket stort intresse i kommuner och landsting för att utveckla den lokala demokratin. Regeringen vill nu se om det finns mer vi kan göra i regelverket för att understödja och stimulera ett sådant arbete, säger kommunminister Mats Odell.

Utredningen ska ta ställning till frågan om direktvalda områdesstyrelser, se över regleringen av kommunalrådens ställning, beslutsfattande på distans, och bildandet av styrande majoriteter i kommuner och landsting. Även förutsättningarna för att använda det lokala partistödet, former för kommunal samverkan och statens möjligheter att hantera kommuner och landsting i kris finns med bland uppdragen.

- Det lokala partistödet är viktigt för den lokala demokratin och idag finns osäkerhet kring hur stödet kan användas. Det är viktigt att få ökad klarhet i det, säger Mats Odell.

Till ordförande i kommittén kommer Stig Nyman, landstingsråd i Stockholms läns landsting att utses.

Uppdraget ska redovisas den 1 maj 2012.Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Johan Höök
Departementsråd
08-405 37 98
070-671 93 56

Stig Nyman
070-3723405

Ämnen

  • Regering