Pressmeddelande -

Finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg starkt kritisk mot de höga avgifterna för fondsparande

Med tanke på att fonder idag är ett betydelsefullt inslag i de allra flesta människors sparande är det viktigt att verksamheten bedrivs effektivt och på ett sätt som inte äventyrar trovärdigheten. Fondbranschens avgifter kopplat till den nytta konsumenterna har av de olika tjänsterna är problematisk menar Sven-Erik Österberg. - Sambandet mellan pris och prestation har visat sig vara svagt eller obefintligt. Fondspararna betalade i storleksordningen 15 miljarder kronor i förvaltningsavgifter under 2005. För ett vanligt hushåll kan det handla om tusentals kronor i årliga fondavgifter. Jag menar att avgifterna endast delvis finansierar fondernas förvaltning och istället utnyttjas för marknadsföring och försäljning säger finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg. - Fondbranschen måste nu ta sitt ansvar och se till att erbjuda lägre och mer begripliga avgifter för spararna. Det är viktigt att fondverksamheten bedrivs effektivt och med hög trovärdighet avslutar Sven-Erik Österberg. Kontakt: Matz Larsson Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg 08-405 57 68 070-681 37 02 registrator@finance.ministry.se

Ämnen

  • Politik