Pressmeddelande -

Regeringen behåller försvarsmark till skydd för friluftslivet

Regeringen har i dag beslutat att 20 områden som Fortifikationsverket förvaltar ska behållas i statlig ägo till skydd för det rörliga friluftslivet. - Jag är glad att regeringen i dag har fattat beslut att behålla dessa fastigheter i statlig ägo. Genom beslutet reserverar vi för framtiden flera områden för människors friluftsliv, säger finansminister Pär Nuder. Regeringen uppdrog i september 2005 åt Fortifikationsverket att, tillsammans med Naturvårdsverket och Statens fastighetsverk, göra en inventering av de fastigheter och områden som Försvarsmakten ska lämna, och peka ut vilka som är så viktiga och värdefulla att de bör skyddas för det rörliga friluftslivet. De områden som berörs av beslutet är: - Böda kronopark 2:172, Borgholms kommun - Othem Grunnet 1:1, Gotlands kommun - Othem Majgu 1:1, Gotlands kommun - Fårö Broa 1:99, Gotlands kommun - Fårö Dämba 1:45 (del av), Gotlands kommun - Othem Asunden 1:1, Gotlands kommun - Aspö 1:122-3, 103-5, 186-7 och 119, Karlskrona kommun - Ungskär 1:2 och 3:6, Karlskrona kommun - Rosslö 1:4, Karlskrona kommun - Ivön 1:1, Ronneby kommun - Stora Kornö 1:22, Lysekils kommun - Gottenvik 1:15, Norrköpings kommun - Svenska Högarna 1:1 (del av), Norrtälje kommun - Tjockö 1:3 (del av) och 1:12, Norrtälje kommun - Aspöja 1:18, Söderköpings kommun - Tynningö 1:40, Vaxholms kommun - Ramsö 1:10, Vaxholms kommun - Överby 1:4 (del av), Värmdö kommun - Västra Lagnö 1:112, Österåker kommun - Holmön 13:1, Umeå kommun Kontakt: Anette Törnqvist Pressekreterare hos Pär Nuder 08-405 14 86 070-548 76 80 registrator@finance.ministry.se Eva Sjöberg, kansliråd tel 08-405 16 09

Ämnen

  • Politik