Pressmeddelande -

Regeringen vill inrätta ny rikstäckande kronofogdemyndighet

Regeringen vill avveckla de nuvarande tio regionala kronofogdemyndigheterna och inrätta en ny, rikstäckande kronofogdemyndighet. Det framgår av en proposition som regeringen lämnar till Riksdagen i dag. Kronfogdemyndigheten ska vara självständig men i vissa avseenden vara knuten till Skatteverket. Det gäller IT-verksamhet, administrativa stödfunktioner och strategiska frågor. Kronofogdemyndighetens indrivningsverksamhet är i stor utsträckning lokalt anknuten. Förutsättningen för den verksamheten förändras inte i huvudsak genom förslaget om att avskaffa de tio regiongränserna. I propositionen finns också förslag om ändrade regler för överklagande. Var den som överklagar är bosatt föreslås bli avgörande för vilken tingsrätt som ska pröva överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut. Bor svaranden inte i Sverige ska besluten överklagas hos Stockholms tingsrätt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006. Kontakt: Anette Törnqvist Pressekreterare hos Pär Nuder 08-405 14 86 070-548 76 80 registrator@finance.ministry.se Frank Walterson Ämnesråd tel 08-405 23 37 ------------------------- Relaterade publikationer ------------------------- Prop 2005/06:200 En kronofogdemyndighet i tiden (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/62183)

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag