Pressmeddelande -

Skattereduktion för stormdrabbade skogsägare

De skogsägare som drabbades av stormen Gudrun får en skattereduktion för virket från den stormskadade skogen. Det framgår av en proposition som regeringen idag lämnade till riksdagen. Skattereduktionen gäller virke från stormfälld skog vid 20062008 års taxeringar och syftet är att underlätta omhändertagandet av virke i de län som drabbades särskilt hårt av stormen Gudrun den 89 januari 2005. Förslaget omfattar åtta län: Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Halland, Västra Götaland och Östergötland. Reduktionen föreslås uppgå till 50 kronor per kubikmeter fast mått under bark för virke som från och med den 8 januari 2005 till och med utgången av 2006 avyttras, forslas ut från stormfälld skog och mäts in. Reduktionen ges till skogsägaren och baseras på den del av det utforslade virket som överstiger ett års tillväxt, dock minst 200 kubikmeter fast mått under bark. Reduktionen tillgodoräknas efter ansökan hos Skatteverket. Ansökan kan göras först sedan lagen har trätt i kraft, vilket föreslås ske den 1 januari 2006. Reduktionen är ett statsstöd och ska godkännas av EU. Propositionen innehåller också ett förslag om befrielse från energi- och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsmaskiner inom yrkesmässig skogsbruksverksamhet i de aktuella länen. Förslaget gäller från och med den 8 januari 2005 till och med utgången av 2006. Kontakt: Anette Törnqvist Pressekreterare 08-405 14 86 070-548 76 80 registrator@finance.ministry.se Karl-Henrik Bucht Kammarrättsassessor 08-405 20 58 Jan Larsson Kansliråd 08-405 15 58 ------------------------- Läs mer ------------------------- Läs frågor och svar om skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun (http://www.regeringen.se/sb/d/3485/a/42540) ------------------------- Relaterade publikationer ------------------------- Läs propositonen: Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun (http://www.regeringen.se/sb/d/5019/a/52639)

Ämnen

  • Politik