Pressmeddelande -

Sven-Erik Österberg kommenterar Sveriges Kommuner och Landstings rapport

Sveriges Kommuner och Landsting har idag presenterat sin Ekonomirapport - Om kommunernas och landstingens ekonomi - maj 2006. - Det är glädjande att Sveriges Kommuner och Landsting också ser positivt på ekonomin i kommuner och landsting de kommande åren och prognostiserar positiva resultat. Det innebär att det finns ett utrymme att utöka verksamheten och kvalitén. Det är som jag tidigare påpekat också viktigt att kommuner och landsting kan bibehålla en resultatnivå i enlighet med god ekonomisk hushållning, inte minst mot bakgrund av de kommunala utmaningar som de kommunala verksamheterna står inför på sikt, kommenterar kommunminister Sven-Erik Österberg. Kontakt: Matz Larsson Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg 08-405 57 68 070-681 37 02 registrator@finance.ministry.se ------------------------- Externa länkar ------------------------- Läs rapporten på SKL:s webbplats (http://www.skl.se/artikel.asp?C=406&A=22618)

Ämnen

  • Politik