Pressmeddelande -

Sveriges svar på EG-kommissionens stämning inför EG-domstolen avseende de svenska uppskovsavdragen

Den 23 februari 2006 lämnade EG-kommissionen in en stämning av Sverige till EG-domstolen. Anledningen till stämningen är att kommissionen anser att de svenska reglerna om uppskov med beskattning av kapitalvinst vid försäljning av bostäder strider mot reglerna om den fria rörligheten inom EU. Enligt nuvarande regler kan man bara få uppskov med skatten om man köper en ny bostad i Sverige. Sverige skickar idag ett svar i vilket Sverige accepterar kommissionens inställning. Det innebär att uppskovsreglerna ska anpassas till EU-reglerna. Den svenska regeringen poängterar att de svenska uppskovsreglerna ska behållas. Det pågår ett arbete inom Finansdepartementet för att ändra uppskovsreglerna så att de inte kan ifrågasättas i förhållande till gemenskapsrätten. Resultatet av detta arbete ska presenteras under juni 2006. Kontakt: Anette Törnqvist Pressekreterare hos Pär Nuder 08-405 14 86 070-548 76 80 registrator@finance.ministry.se Anna Johansson Departementssekreterare 08-405 32 93 ------------------------- Relaterade publikationer ------------------------- Svaromål till Europeiska gemenskapernas domstol avseende de svenska uppskovsavdragen (http://www.regeringen.se/sb/d/6187/a/63775)

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor