Pressmeddelande -

Avisering om förslag till ny modell för diskonteringsränta för livförsäkring

Klockan 17.30 tisdag den 27 november kommer Finansinspektionen att publicera ett förslag till ny modell för att bestämma diskonterings- räntan för så kallad övrig livförsäkring, det vill säga den del av livförsäkringsområdet som inte är tjänstepensionsförsäkring. Diskonteringsräntan används av försäkringsbolagen för att beräkna vilka avsättningar de ska göra för framtida utbetalningar. I dag benämns denna ränta "högsta räntan". Helena Östman Informationschef Tfn 08-787 82 20 Mob 070-398 08 19 Bertil Sjöö Enhetschef Tfn 08-787 80 65 Mob 070-530 54 74

Ämnen

  • Politik