Pressmeddelande -

FI godkänner ny förvaltare av Kullberg & Spiiks fonder

Finansinspektionen har godkänt att Adeos Fondförvaltning tar över Kullberg & Spiiks fonder, Edge och Explora. Finansinspektionen kommer initialt att utöka bevakningen av Adeos Fondförvaltning (under namnändring till Mangold Fonder AB). Finansinspektionen återkallade den 30 januari 2006 Kullberg & Spiik Fondförvaltning AB:s tillstånd. Förvaltningen av de två fonderna Edge och Explora togs då över av SEB som är förvaringsinstitut. Enligt lagen ska förvaringsinstitutet hitta ett nytt fondbolag som kan ta över förvaltningen av fonderna och under tiden är fonderna stängda för in- och utträde. Det nya fondbolaget måste alltid godkännas av Finansinspektionen. Läs FI:s beslut om att återta Kullberg & Spiik Fondförvaltnings tillstånd på www.fi.se Helena Östman, informationschef Tel 08-787 8220, 070 398 0819 Mattias Olander, enhetschef Tel 08-787 8013 070 513 80 13

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor