Pressmeddelande -

Försäkringsbolagen köper svenska obligationer

Försäkringsbolagen nettoköpte svenska statsobligationer för 30 miljarder kronor under första kvartalet i år. Det visar ny statistik från Finansinspektionen som publiceras i dag. Trots att betydande belopp placerades i obligationer så minskade obligationernas andel av placeringstillgångarna från 40 procent till 39 procent. Detta beror på att värdet på obligationer föll under första kvartalet. Under första kvartalet placerades även stora belopp i utländska aktier som nettoköptes för 14,4 miljarder kronor. Samtidigt nettosåldes svenska aktier för 8,1 miljarder kronor. Den totala andelen aktier som inte hör till fondförsäkring är 31 procent av försäkringsbolagens totala placeringar (29 procent första kvartalet 2005). Andelen tillgångar som hör till fondförsäkring är 17 procent. Totalavkastningen (summan av värdeförändring och direktavkastning) var för livbolagen 2,7 procent (2,1 procent första kvartalet 2005) och för skadebolagen 1,8 procent (1,8 procent). Marknadsvärdet på försäkringsbolagens totala placeringstillgångar uppgick den 31 mars 2006 till 2 351 miljarder kronor, jämfört med 2 012 miljarder det första kvartalet 2005. Se tabellen på www.fi.se Sarah Hegardt Grant, informatör Tel 08-787 8041, 070 267 8041 Tomas Flodén, analytiker Tel 08-787 8064 Jörgen Wallinder, statistiker Tel 08-787 8091

Ämnen

  • Ekonomi, finans