Pressmeddelande -

Första trafikjusmätningen gav förväntat resultat - utvecklad modell väntas påverka marginellt

Livbolag och tjänstepensionskassor med mindre än 1 procent av branschens tillgångar rapporterade rött ljus i första kvartalets trafikljusmätning, den stresstest av finansiella risker som FI använder i sin tillsyn. FI utvecklar nu modellen som från 2007 ska mäta även försäkringsrisker och användas i sin helhet i tillsynen också av skadeförsäkringsbolag. Enligt FI:s beräkningar kommer den utvecklade modellen att medföra en marginell påverkan av mätresultatet för livbolag och av skadebolagen bedöms inga, eller möjligen några mindre bolag få rött ljus. En beskrivning av arbetet med att ta fram den utvecklade trafikljusmodellen, samt de konsekvenser som FI idag kan bedöma av införandet av en sådan modell presenteras i Etapp 2 trafikljusmodellen på www.fi.se FI arbetar nu med att närmare granska rapporteringen för första kvartalet och avser att presentera en analys av resultatet i rapporten Finanssektorns stabilitet som publiceras i oktober 2006. Livbolag och tjänstepensionskassor som ligger i rött ljus blir offentliga om det resulterar i en sanktion. Branschens totala tillgångar, exklusive fondförsäkringstillgångar, uppgick vid årsskiftet till drygt 1 700 miljarder kronor. Helena Östman, informationschef Tel 08-787 8220, 070-398 0819 Tomas Flodén, analytiker Tel 08-787 8064

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor