Pressmeddelande -

Information om trafikljuset offentliggörs på tisdag 8.45

Tisdagen den 23 maj kl 8.45 kommer Finansinspektionen att offentliggöra en översiktlig information av resultatet av livbolagens rapportering i trafikljuset det första kvartalet 2006. Detta med anledning av att FI vid samma tidpunkt redogör för etapp 2 av trafikljuset. Den innebär att även försäkringsrisker inkluderas i modellen, som från och med 2007 också i sin helhet ska omfatta skadeförsäkringsbolag. Materialet innehåller bland annat en konsekvensanalys av hur den utvecklade modellen påverkar försäkringsbolagen. Informationen publiceras i ett pressmeddelande och på FI:s webbplats www.fi.se Trafikljusmodellens första etapp som utvecklades under förra året är ett stresstest som FI använder i sin tillsyn för att mäta finansiella risker i livbolag och tjänstepensionskassor. Helena Östman, informationschef Tel 08-787 8220, 070-398 0819

Ämnen

  • Politik