Pressmeddelande -

Rikare hushåll mindre skuldsatta

Hushållens finansiella förmögenhet fortsätter att öka under första kvartalet 2006. Samtidigt har nyupplåningen minskat. Det visar ny statistik från Finansinspektionen som publiceras idag. Under första kvartalet 2006 växte nettoförmögenheten med 98 miljarder kronor. Eftersom värdet av tillgångarna växt snabbare än värdet av skulderna har detta också resulterat i att skuldkvoten, d.v.s. de finansiella skulderna i förhållande till den finansiella förmögenheten, fortsatt att sjunka under årets första kvartal. Denna positiva utveckling började redan 2005 då hushållens förmögenhet ökade med 509 miljarder kronor samtidigt som skulderna ökade med 177 miljarder kronor. Förmögenhetsökningen förklaras främst av aktiekurserna som steg med 30 procent 2005 och 11 procent det första kvartalet 2006. Hushållens goda finansiella ställning är inte främst ett resultat av ett högt sparande, utan av att de finansiella tillgångarna ökat i värde. Skuldökningen har tvärtom varit större än nysparandet de senaste två åren. Sista kvartalet 2005 var nysparandet till och med nära noll. Det är främst efterfrågan på bostäder som drivit på hushållens ökade skuldsättning. Under första kvartalet 2006 har dock nysparandet ökat igen, samtidigt som nyupplåningen minskat något. När hushållen nysparar är det fortfarande främst på vanligt bankkonto, 25, 4 miljarder placerades där under det första kvartalet. Detta kan jämföras med sparande i fonder på 1,9 miljarder kronor. Hushållen hade vid utgången av första kvartalet 3 400 miljarder kronor i finansiella tillgångar (bland annat fondandelar, bankkonto, försäkringssparande och aktier). Läs Sparbarometern på www.fi.se Sarah Hegardt Grant, informatör Tel 08-787 8041, 070 267 8041 Hans Bäckström, analytiker Tel 08-787 8080 070 215 2635

Ämnen

  • Ekonomi, finans