Pressmeddelande -

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA (KORRIGERAD)

Vid dagens årsstämma i Firefly AB (publ) fastställdes styrelsens förslag till utdelning på 30 öre per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 29 maj och utbetalningsdag blir den 1 juni 2006. Omval skedde av Robert Rehbinder, Lars Höglund, Johan Löwen, Erik Mitteregger och Lennart Jansson som styrelseledamöter. Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman omvaldes Robert Rehbinder till ordförande i styrelsen. På stämman beslöts om anpassningar av bolagets bolagsordning enligt nya aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Stockholm den 23 maj 2006 FIREFLY AB (PUBL) Styrelsen För ytterligare information: Lennart Jansson, VD, 0705-919676 Robert Rehbinder, ordf, 0708-249840 Fireflys affärsidé är att vara en ledande leverantör av preventiva skyddssystem mot brand och explosion i processindustri.

Ämnen

  • Ekonomi, finans