Över 10 000 konversationer bara i stödchatten

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 22:39 CEST

En helt egen dag för ungas psykiska hälsa

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2019 10:48 CEST

Den 4/9 infaller Dagen för ungas psykiska hälsa, som föreningen Tilia står bakom. Årets tema är #weallcarrysomething.

Tilia finns kvar för unga med psykisk ohälsa hela sommaren

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2019 11:52 CEST

Samtidigt som övriga samhället stänger ned för semestrar ökar ungas ångest och oro. Det märker föreningen Tilia redan under våren. Därför erbjuder de medmänskligt stöd för unga med psykisk ohälsa, volontärer svarar i stödchatten inom max 24 timmar hela sommaren.

Nära 25.000 namnunderskrifter för psykisk hälsa på skolschemat

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 17:39 CEST

Våren 2019 startade ideella organisationen Tilia igång en namninsamling för att få in psykisk hälsa på skolschemat. Nu har insamlingen nått nära 25.000 namnunderskrifter.

Tilia tog initiativet till namninsamlingen för att synliggöra det anmärkningsvärda i att psykisk hälsa saknas som begrepp i både grundskolans- och gymnasieskolans läroplaner. Detta i kontrast till att den fysiska hälsan nämns upprepade gånger. Psykisk hälsa i läroplanen var också något som framkom i den Nationella samordnare på området psykisk hälsa (S 2015:09) utredning "Ungas beställning till samhället", där Tilia, Maskrosbarn, Sveriges Elevkårer och Psykologförbundet medverkade.

- Det är anmärkningsvärt att kunskapen om psykisk hälsa inte värderas lika högt som fysisk hälsa i skolan, trots det att vi vet att 75 % av all psykisk ohälsa debuterar innan 18 års ålder, 50 % innan 14 års ålder. Vi som samhälle behöver ta ansvaret och ge barn och unga grundläggande kunskap för psykisk hälsa. Det är dags att samhället 2018 visar att psykisk hälsa är precis lika viktigt som den fysiska hälsan, säger Louise Aronsson som är ansvarig för Tilias påverkande arbete. 

Har en inte ord för det, kan en inte prata om det och där heller inte söka hjälp

Tilia har under sina sex verksamma år haft över 10.000 konversationer med unga som mår dåligt bara i sin stödchatt. Att unga vi kommer i kontakt med har så lite kunskap om sin situation och hinner må sämre än vad de skulle behöva göra, tyder på en bristande kunskap om psykisk (o)hälsa i samhället i stort. 

Utan kunskap saknas vokabulär för att uttrycka sig till vuxenvärlden och därmed be om hjälp, när det behövs.

Syftet med att införa psykisk hälsa på schemat är att öka kunskapen om framförallt den psykiska hälsan, men också att ge unga verktyg för att hantera livets utmaningar samt att som ung även ha kunskapen om vart en kan vända sig för hjälp och stöd, när behovet infinner sig.

- Det är unga själva som ber fundamentala kunskaper för psykisk hälsa, precis som att vi idag undervisar om den fysiska hälsan under hela skoltiden. Psykisk hälsa på schemat är en kunskapsform som är beprövad i flertalet länder och ingår i den grundläggande undervisningen i bl.a. Kanada och Finland, två länder som också visar på toppresultat i skolan enligt PISA, säger Aronsson. 

Bakom insamlingen står tillsammans med Tilia ytterligare över 20 aktörer som bland andra Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Sveriges Psykologförbund, Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, Rädda barnens ungdomsförbund och Röda korsets ungdomsförbund.

Vill du vara med och göra skillnad? Skriv på namninsamlingen här! 

Tilia - trygghet, stöd & vägledning för unga

info@foreningentilia.se | www.foreningentilia.se | 079-079 00 25 | Twitter: @ForeningenTilia | FB: www.facebook.com/foreningentilia

Läs vidare »

Psykisk hälsa i skolan för Stockholms gymnasielever

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 10:11 CET

Med stöd av Gålöstiftelsen och Socialstyrelsen utför Tilia just nu en riktat utbildningssatsning för elever i Stockholms gymnasieskolor. Syftet är att ge kunskap om och verktyg för psykisk hälsa. Utöver detta är målet att fler unga ska veta om vilken hjälp och stöd som finns, vid behov.

Psykisk ohälsa bland unga är alarmerande. Enligt Folkhälsomyndigheten lider 43% unga av oro, ångest och ängslan. WHO rapporterar att psykisk ohälsa går om alla andra sjukdomar och blir vår största sjukdomsbörda år 2030. Detta är alltså en av vår tids största folkhälsoutmaningar.

I dagsläget nämns inte ordet psykisk hälsa alls i skolans läroplanen vilket Tilia nu arbetar opinionsbildande med att förändra. Tills att förändring sker utbildar föreningen nu själva i en första stor och unik satsning.

Satsningen ska sedan utvärderas och ligga till grund för en modell som går att sprida nationellt.

- Vår föreläsning är utformad efter att ha mött tusentals unga med psykisk ohälsa sedan 2012, då Tilia grundades. Det finns ett stort behov att att prata om oro, ångest, stress - ofta kopplat till prestation, inte minst i skolans värld. Unga önskar prata om både hälsa och ohälsa och allt där emellan. Förutom att ge unga ord för det som känns måste vi också fånga upp och lyssna på det som pågår. Därför ger Tilia stöd 365 dagar om året. Det går alltid att nå oss senast 24 timmar efter att föreläsningen skett. - Louise Aronsson, projektledare gymnasiesatsning i psykisk hälsa

Tilia - trygghet, stöd & vägledning för unga

info@foreningentilia.se | www.foreningentilia.se | 076-345 16 92 | Twitter & Instagram: @Teamtilia | FB: www.facebook.com/foreningentilia

Tilia satsar nu för att elever ska utbildas i begrepp som psykisk hälsa och ohälsa i skolan.

Läs vidare »

Tilia får Sveriges kommuner och landstings pris Psynkpriset

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 06:38 CET

Tilia får Psynkpriset i kategorin ”Egenmakt 2016”. Priset instiftades 2010 som en uppmuntran och uppskattning för de personer och verksamheter i vårt land som på olika sätt bidrar till barns och ungas psykiska hälsa. Tilia får i år utmärkelsen för att alla dagar i veckan, året om vara någon att prata med, en axel att luta sig mot och en trygg vuxen att bolla med för de unga som behöver.

Tilia medverkar vid regeringens utredning kring tvångsvård av barn under 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 06:22 CET

I dagsläget tar lagstiftningen enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård inte hänsyn till om patienten är ett barn eller en vuxen. Nu tillsätter regeringen en utredning sin ska ge översyn av tvångsåtgärder mot barn och unga under 18 år enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård med utgångspunkten att kraftigt minska eller avskaffa användningen av tvångsåtgärder. Tilias unga medverkar.

Dagen för ungas psykiska hälsa ska få vuxna att lyssna

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2016 07:46 CEST

En av fyra ungdomar lider av psykisk ohälsa. Tillsammans kan vi ändra på det. En stor del av den kompetens vi behöver för att göra det finns, vi behöver bara lyssna. Vad med på en dag där ungas röster står i fokus i form av tal, skrift, bild och dialog.

Ungas röster om psykisk ohälsa i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 11:22 CEST

Killars psykiska ohälsa, tvångsvård av barn samt inkludering av unga. Viktiga ämnen som föreningen Tilia väljer att ta upp under Almedalens politikervecka år 2016.

​Ideella föreningen TILIA finns kvar i sommar för ungdomar med psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 15:41 CEST

Snart är det sommar – en tid då alla borde få chansen att njuta av det fina runt omkring oss, vara lediga och ladda batterierna. Men för många ungdomar med psykisk ohälsa innebär sommaren snarare en tid av ökad oro och ängslan. Tilia håller därför öppet hela sommaren.

Om Föreningen Tilia

Stödförening för unga med psykisk ohälsa

Tilia verkar för ett jämställt samhälle med en vision om att varje ung människa har självkänsla nog att stå upp för sina rättigheter. Här ges trygghet, stöd och vägledning. Vi vänder oss till unga mellan 12 – 25 år med fokus på de som lever med psykisk ohälsa i någon form. Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. Vi är (vad vi vet) den enda föreningen i Sverige som jobbar med ungas psykiska ohälsa på ett uppsökande sätt, vi är ute i skolor och visar på att det finns vuxna som bryr sig och stannar kvar. Många drar sig för att söka hjälp på grund av skamkänslor, därför hjälper vi till att komma över den tröskeln. Förutom det finns vårt stöd både på nätet och i fysisk form.

Vi är människor som har självupplevda erfarenheter samt ett kunnande rent utbildningsmässigt kring ämnen som ätstörningar, självskadebeteende, mobbing, utanförskap, missbruk/beroende, ha en diagnos eller ett dolt handikapp samt frågor kring sexualitet. Vi tror att dessa faktorer är viktiga då vi pratar om hur vi människor mår.