Skip to main content

Nyheter

Totalförsvarets tillväxt - utmaningar och möjligheter

Nyheter   •   Maj 22, 2019 09:04 CEST

I den åttonde utgåvan av Strategisk utblick, FOI:s framåtblickande samlingsrapport, finner du högaktuell forskning om totalförsvaret i Sverige.

Målsättning saknas för beredskapslagring

Nyheter   •   Maj 06, 2019 07:56 CEST

Beredskapslagring kan stärka Sveriges försörjningsförmåga vid kris och krig. Men för att kunna börja planera, krävs en tydlig målsättning kring försörjningsförmågan.

Stora möjligheter och utmaningar för europeisk försvarsindustri

Stora möjligheter och utmaningar för europeisk försvarsindustri

Nyheter   •   Apr 23, 2019 10:20 CEST

Den europeiska försvarsindustrins svar på en ökad efterfrågan av militär materiel ligger i särskild fokus i FOI:s andra rapport i serien Defence Economic Outlook. Rapporten kopplar samman olika länders militära utgifter med säkerhetspolitisk och ekonomisk analys.

Förtroendeskapande åtgärder stoppar inte aggressiv part

Nyheter   •   Apr 08, 2019 08:52 CEST

OSSE har ett antal verktyg för att förhindra konflikter mellan stater som inte vill starta krig. Men om en part vill ha krig, då finns flera kryphål i överenskommelsen mellan de 57 länderna, skriver FOI i en studie beställd av Utrikesdepartementet.

Fördelar och risker med regionala försvarssamarbeten

Nyheter   •   Apr 01, 2019 09:56 CEST

Försvarssamarbeten i mindre grupper har blivit ett sätt att ta itu med den försämrade säkerhetssituationen i Europa. Men för Sveriges del gäller det att prioritera de grupper som ger störst resultat för den svenska försvarsförmågan konstaterar en rapport från FOI.

Kinas motiv till industriellt cyberspionage och dess relevans för Sverige

Nyheter   •   Mar 25, 2019 14:06 CET

Memot beskriver Kinas allt mer sofistikerade industriella cyberspionage, samt analyserar bakomliggande motiv och strategier samt kopplingar till den kinesiska statens övergripande utvecklingsmål. Vidare diskuteras vad dessa motiv och målsättningar innebär för Sverige och övriga Europa.

Kina en rymdmakt att räkna med

Nyheter   •   Mar 12, 2019 09:00 CET

I en ny rapport från FOI beskrivs Kinas rymdförmågor och ambitioner med sitt rymdprogram.

Rysk A2/AD-förmåga överskattad

Nyheter   •   Mar 04, 2019 09:21 CET

Västliga nationer oroas av Rysslands förmåga att på avstånd hindra en motståndare från att uppträda i ett geografiskt område (A2/AD). I den nya FOI-rapporten ”Bursting the bubble?” beskrivs faran som överskattad och flera möjliga motåtgärder analyseras.

Ensamagerande våldsverkare lämnar digitala spår

Nyheter   •   Feb 13, 2019 09:35 CET

I en ny rapport från FOI har ensamagerande våldsverkare studerats. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om dem och att försöka identifiera gemensamma drag som är möjliga att observera hos individen innan en attack.

Ryssland övar för krig

Nyheter   •   Feb 04, 2019 12:58 CET

Ryska militärövningar har de senaste tio åren blivit allt mer omfattande, visar en rapport från FOI. Efter att tidigare varit inriktade på att hantera småskaliga konflikter, övar Ryssland nu att påbörja och genomföra storskaliga krig.