Skip to main content

Nyheter

Jemen - ett krig i medieskugga

Nyheter   •   Jun 26, 2018 16:36 CEST

Kriget i Jemen har pågått under lång tid och riskerar att fortsätta. Externa aktörer som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Iran har blandat sig i konflikten i landet och förvandlat ett lokalt inbördeskrig till ett regionalt storkrig. En ny rapport från FOI analyserar läget i Jemen, landet som är ett offer för sitt strategiska läge.

Unik studie i drivkrafter bakom försvarsutgifter

Nyheter   •   Feb 10, 2017 13:18 CET

För första gången har FOI gett ut en rapport som kopplar ihop olika länders försvarsutgifter med ekonomisk teori och tidigare säkerhetspolitisk forskning. Särskilt fokus ligger på vad som driver utvecklingen av försvarsutgifter i länderna runt Östersjön.

Hatbudskap i digitala miljöer

Nyheter   •   Jan 12, 2017 15:30 CET

I en ny rapport från FOI undersöks hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer. Rapporten är den första delredovisningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnar till regeringen.

FOI visar ny teknik för övervakning av samhällsfunktioner

Nyheter   •   Nov 09, 2016 12:07 CET

Inom projektet P5 har forskare utvecklat ett system som kan upptäcka sabotage- och terroristhot mot våra kritiska samhällsfunktioner, som exempelvis kraftverk.

Nordiska försvarsutgifter i jämförelse

Nyheter   •   Apr 15, 2016 14:11 CEST

​Vilket nordiskt land har högst försvarsutgifter? Beror på hur man räknar, enligt en studie från FOI.

Miljöfarliga vrak under utredning

Nyheter   •   Nov 23, 2015 11:04 CET

Ett 30-tal fartygsvrak längs den svenska kusten har identifierats som potentiella miljöfaror. FOI har deltagit i ett projekt som tagit fram metoder för att mäta fartygens miljöpåverkan i dag, och bedöma framtida miljöhot från de allt mer sönderrostade vraken.

Kemister från hela världen utbildas på FOI

Nyheter   •   Aug 31, 2015 15:29 CEST

Under två veckor utbildas kemister från hela världen i analytisk kemi på FOI i Umeå. Kursen ska ge dem verktyg för att analysera kemiska stridsmedel i miljöprover.

FOI i Almedalen 2015

Nyheter   •   Maj 29, 2015 14:44 CEST

I årets Almedalsvecka medverkar FOI:s forskare på seminarier om bland annat Mali, Syrien och cybersäkerhet. FOI arrangerar också ett stort Rysslandseminarium på Wisby strand, i samarbete med Folk och försvar och Försvarshögskolan.

Kraftig teknikutveckling av smarta gruppantenner

Nyheter   •   Maj 25, 2015 16:00 CEST

Det finns de som tror att en antenn bara är en pinne eller i bästa fall en roterande parabol. De har missat en stor del av utvecklingen av gruppantenner där FOI är en av de ledande aktörerna.

Kläder för den som inte vill synas

Nyheter   •   Mar 04, 2015 15:33 CET

Det är en höstdag och en grupp väl kamouflerade soldater lämnar en granskog för att smyga in i en lövskog. Plötsligt syns de gröna uniformerna, som skyddade bland granarna, alltför väl. Men nu leder FOI ett europeiskt projekt som ska skapa kamouflage som kan anpassa sig till den omgivning som en soldat befinner sig i.

Kampen mot terrorismen går under jorden

Nyheter   •   Feb 19, 2015 15:22 CET

Brittiska nyhetsbyrån BBC har varit på FOI för att få demonstrerat sensorer som kan användas i avloppssystem för att sniffa till sig bombingredienser.

FOI demonstrerar övervakning mot bombfabriker

Nyheter   •   Sep 19, 2014 10:42 CEST

Ett nytt övervakningssystem för att hitta terroristers bombfabriker visas på Totalförsvarets anläggning Grindsjön den 24 september.

Simulering kan snart bli ett verktyg i militära insatser

Nyheter   •   Jul 21, 2014 12:45 CEST

Modeller och simulering har länge använts inom militären för att utbilda och träna soldater inför uppdrag. Men snart kan 3D-modeller bli ett verktyg även ute i fält, för att stödja pågående insatser. Konceptet kallas missionsintegrerad simulering och testades nyligen vid en stor övning i Arvidsjaur. Bakom projektet ligger ett multidisciplinärt forskarlag från FOI. ­

Kemiska stridsmedel i Östersjön kartlagda

Nyheter   •   Jun 02, 2014 15:33 CEST

Efter andra världskriget dumpades 11 000 ton tyska kemiska stridsmedel i Östersjön. FOI har deltagit i ett arbete som kartlagt dumpningarna och dess konsekvenser.

Arktis och rymden

Nyheter   •   Maj 15, 2014 15:29 CEST

I en tvärvetenskaplig studie vid FOI har Arktis undersökts både ur ett säkerhetspolitiskt och rymdteknologiskt perspektiv. I en ny rapport presenteras de geostrategiska förändringarna och den teknologiska trenden.

Hamnsäkerhet visas i Göteborg

Nyheter   •   Maj 08, 2014 10:25 CEST

Just nu leder FOI en demonstration i Göteborg av teknik som ska höja säkerheten i världens hamnar.

Året som gått: FOI utvalt av FN för syrienproverna

Nyheter   •   Dec 27, 2013 12:43 CET

Den 3 september 2013 landade det svenska regeringsplanet på Umeå flygplats, lastat med prover från en misstänkt kemvapenattack mot Ghouta i Syrien. Två dramatiska veckor senare lämnade FOI en rapport avsedd för FN:s generalsekreterare, som bekräftade att nervgasen sarin använts i det syriska inbördeskriget.

Sensorerna som uppfattar hoten

Nyheter   •   Okt 07, 2013 16:05 CEST

Runt en militärcamp nära ett tättbebyggt område rör sig ständigt människor. FOI:s forskare har därför skapat ett multisensorsystem som ska kunna uppfatta hot genom att identifiera ovanliga rörelsemönster bland enskilda personer och grupper.

Vilka följer inte säkerhetsreglerna - och varför?

Nyheter   •   Sep 27, 2013 14:09 CEST

Det finns utmärka regler för informationssäkerhet. Men de måste följas för att de ska fungera. Nu ska FOI studera vilka som inte följer reglerna och varför.

FOI:s laboratorium har beredskap för tre miljoner ämnen

Nyheter   •   Sep 04, 2013 09:30 CEST

FOI:s säkerhetslaboratorium i Umeå är ett av 22 laboratorier i världen som säkert kan hantera prover med spår av kemiska vapen.