Gå direkt till innehåll
Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet
Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet

Pressmeddelande -

​170 extra miljoner till folkhögskolan

Regeringen ger folkhögskolan ett extra tillskott på 170 miljoner kronor för 2021, pengar som främst ska användas till att utöka antalet platser i höst.

–Ett mycket välkommet besked säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.


Som en del av ett omfattande jobb- och utbildningspaket för unga i vårändringsbudgeten som regeringen lägger fram idag finns ett tillskott på 170 miljoner till folkbildningsanslaget. Det ska gå till att upprätthålla och bygga ut folkhögskolans kapacitet. 100 miljoner avsätts till nya utbildningsplatser för hösten 2021 och 70 miljoner till kvalitetsstärkande insatser för folkhögskolan. Målgrupp för satsningarna är enligt regeringen bland annat utrikes födda personer som är arbetslösa och ungdomar som inte har nått målen för en gymnasieutbildning. Folkbildningsrådet välkomnar satsningen, som ger folkhögskolorna möjlighet att ta emot fler deltagare som annars inte hade fått någon plats.

– Det här är ett mycket välkommet besked som är efterlängtat av många, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Folkhögskolan bedriver unik verksamhet, ofta med deltagare som står långt ifrån samhället. Det är glädjande att regeringen ser hur viktig detta arbete är och att man satsar på att säkra folkhögskolans kapacitet.

Ett av statens syften med stödet till folkbildningen är att man ska utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Folkhögskolan har länge spelat en viktig roll för många som av olika anledningar inte har funnit sig till rätta i andra utbildningssystem. Detta har inte minst blivit tydligt det senaste året när folkhögskolan tagit sig an nya utmaningar för att möta effekterna av pandemin.

Presskontakt: Jenny Mattsson 073-393 67 67

Ämnen

Taggar


Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag från regering och riksdag.Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet.

www.folkbildningsradet.se

Presskontakt

Jenny Mattsson

Jenny Mattsson

Presskontakt Pressansvarig +46 (0) 733936767
Rebecka Svensén

Rebecka Svensén

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)70 588 61 99