Skip to main content

Ökad medvetenhet viktigast för mänskligheten

Nyhet   •   Aug 28, 2019 09:59 CEST

Emin Tengström är aktuell med boken De globala klimat- och miljöhoten – kan de avvärjas? som ges ut av Folkuniversitetets Akademiska Press. Foto: Harald Nilsson

Stora samhällsförändringar och radikala krav på en global fördelningspolitik. Emin Tengströms nya bok ger ett framtidsperspektiv som stimulerar debatten om vår tids stora ödesfråga.

”Kära riksdagsledamöter, låt 1972 bli det år, då Ni börjar vidta de första åtgärderna för den komplicerade och tidskrävande process som en omläggning av vår framtidskurs innebär.”

Emin Tengström såg tidigt de utmaningar klimatet och miljön stod inför och redan för 50 år sedan kastade han sig in i debatten med en text i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning.

Något större gensvar från politikerna fick han inte, men skam den som ger sig.

Efter flera böcker och otaliga debattartiklar är han aktuell med boken De globala klimat- och miljöhoten – kan de avvärjas? där han sammanfattar ett liv av forskning och funderingar.

– Bokens syfte är att stimulera intresset för en konkret och detaljerad diskussion om vad vi kan göra för att förhindra de globala klimat- och miljöhoten.

– Utgångspunkten är att det inte räcker med klimatsmarta lösningar. Situationen kräver tvärtom en helt ny klimat-, miljö-, resurs och fördelningspolitik.

Stora samhällsförändringar för att undvika katastrof

Emin Tengström har varit professor i humanekologi vid Göteborgs universitet, Chalmers och Aalborgs universitet. Humanekologi handlar enkelt uttryckt om relationen mellan människan och hennes omgivning, något som sätter sin prägel på boken.

– Ur mänsklighetens perspektiv är planeten Jorden vårt ekosystem. Om de nuvarande bedömningarna är välgrundade håller vi på att förstöra den omgivning vi lever av.

Så vad kan vi göra?

Bland politiker och företag är ekologisk modernisering, som bygger på tillväxt i kombination med hållbar utveckling genom tekniklösningar och ekonomiska styrmedel, en populär strategi. Den uppfattningen ställer sig Emin Tengström mycket tveksam till.

– Röstmaximerande partier och stora delar av allmänheten tror och hoppas att allt ska kunna fortsätta som förut, med mindre förändringar. Men enligt FN:s klimatpanel måste det ske storskaliga samhälleliga förändringar för att undvika en katastrof.

– Allt tyder på att det finns bestämda gränser för konsumtion, avfall och utsläpp. Då krävs hushållning, kvoträkning och radikala krav på en global fördelningspolitik.

Ökad medvetenhet viktigaste steget

Emin Tengström ser sig själv som realist. Situationen är allvarlig, men inte hopplös. Han tror att ökad insikt hos allmänheten, i kombination med ett målmedvetet handlande från demokratiska, överstatliga institutioner som EU kan spela en central roll för att driva på utvecklingen.

– Det viktigaste steget mänskligheten kan ta är en ökad medvetenhet om problemet, utan att drabbas av panik. De som är unga och vi som har barn och barnbarn har all anledning att oroa oss och agera nu.

De globala klimat- och miljöhoten – kan de avvärjas? ges ut den 2 september av Folkuniversitetets Akademiska Press.

Läs mer och beställ boken

För recensionsexemplar och mer information:

Andreas Åhs
Kommunikatör
andreas.ahs@folkuniversitetet.se
031-10 65 39

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.