Gå direkt till innehåll
Projektet Digital kommunikation – nyckeln till ökad integration ska ta fram digitala stöd som effektivt bidrar till att utrikes födda tar sig in i arbetslivet.
Projektet Digital kommunikation – nyckeln till ökad integration ska ta fram digitala stöd som effektivt bidrar till att utrikes födda tar sig in i arbetslivet.

Pressmeddelande -

Behovsdrivet Vinnova-projekt tar helhetsgrepp om integrationen på arbetsmarknaden

Projektet Digital kommunikation – nyckeln till ökad integration ska ta fram digitala stöd som effektivt bidrar till att utrikes föddas tar sig in i arbetslivet. Projektet är i hög grad behovsdrivet och sker i samverkan mellan tunga aktörer inom utbildning och forskning.

Digital kommunikation – nyckeln till ökad integration är ett tvåårigt samverkansprojekt inom utmaningsdriven innovation som rör språk och kommunikation för utrikes födda i Sverige. Syftet är att ta ett helhetsgrepp kring integrationen på arbetsmarknaden och de möjligheter som digitala stöd skapar för att ge tillträde till det svenska arbetslivet.

– Det unika är att projektet är behovsdrivet. Vi vänder oss direkt till användarna, alla från utrikes födda med kort utbildningsbakgrund till företrädare för arbetsliv, civilsamhälle och myndigheter, säger Daniel Jonlund, projektledare och regionchef på Folkuniversitetet.

Målet med projektet är att utveckla digitala språkverktyg som gör tillgängligheten till arbetsplatsen mer hållbar och dessutom sträcker sig vidare efter praktikplatser och korta kontrakt. Utrikes födda är involverade från start. Genom att tillvarata erfarenheter och synpunkter identifieras behov och lösningar som motsvarar reella utmaningar i arbetslivet.

– Vi bedömer att våra resultat kommer att få påverkan på systemnivå och att utvecklingen öppnar för en ny, större marknad inom området migration kopplat till digitala lösningar runt språkutveckling i arbetslivet, säger Daniel Jonlund.

Folkuniversitetet leder projektet i samverkan med flera tunga aktörer inom utbildning och forskning: Göteborgs universitet, Lingio, Foxway, Högskolan Väst, Social Society Sweden AB och Göteborgs Stad – Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Projektet finansieras av Vinnova.

För mer information, kontakta:

Daniel Jonlund
Projektledare
Regionchef, Folkuniversitetet
070-522 59 96
daniel.jonlund@folkuniversitetet.se

Relaterade länkar

Ämnen


Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

Folkuniversitetet - kunskap förändrar

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från partipolitiska, religiösa och kommersiella särintressen.

Folkuniversitetet