Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Drygt 14 miljarder till svenska arbetare - Norrbottningarna fick mest inbetalt till sin tjänstepension 2015

Nu har pensionsbeskeden börjat landa hos Sveriges privatanställda arbetare. Totalt betalades det in drygt 14 miljarder till tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO förra året – ett genomsnitt på ca 11 700 kronor per person. Men skillnaden är stor mellan män och kvinnor.

Nu får de svenska privatanställda arbetare som omfattas av Avtalspension SAF-LO hem sitt pensionsbesked. Mest per person har arbetarna i Norrbotten tjänat in till sin tjänstepension, förra året fick de i snitt ca 13 800 kronor inbetalt av arbetsgivarna.

Vi kan notera att de som i genomsnitt fått högst premier inbetalda till tjänstepensionen bor utanför storstadsområdena, säger Åsa Gidlund, pensionsspecialist på Fora.

Det är märkbar skillnad mellan vad män och kvinnor fått inbetalt till tjänstepensionen. Mest har män i åldern 45-54 tjänat in, där ligger snittet för hela landet på ca 16 500 kronor för 2015. Det är 65 procent mer än vad kvinnor i motsvarande ålder tjänade in i snitt under samma tidsperiod, ca 10 000 kronor. Detta beror på att det finns en löneskillnad mellan könen och att fler kvinnor än män arbetar deltid.[1]

Ju äldre de privatanställda arbetarna blir desto mer aktiva är de gällande placeringen av pensionspengarna. De som gör ett val för placeringen av tjänstpensionen gör i de flesta fall detta efter 45 års ålder. De som är allra mest aktiva är män mellan 45-54 år. Bland dem som väljer i denna grupp är det 8 av 10 som väljer fondförsäkring istället för traditionell försäkring.

Tjänstepensionen är en viktig förmån som kan utgöra så mycket som en tredjedel av den framtida pensionen. Vi ser att ju högre upp i åldern de anställda kommer desto större är intresset för pensionen och fler gör också ett aktivt val av sparform och förvaltare, säger Åsa Gidlund.

Pensionsbeskedet från Fora skickas ut löpande under april, maj och juni månad.

För mer information kontakta:

Åsa Gidlund, pensionsspecialist             
Tel: 08-787 45 81
E-post: asa.gidlund@fora.se


Bifogad bild: Pensionsbeskedet från Fora

Om Avtalspension SAF-LO

Avtalspension SAF-LO är en kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda arbetare och det är arbetsgivaren som betalar in premien. Tjänstepensionen administreras av Fora som ägs av LO och Svenskt Näringsliv.

Statistik Avtalspension SAF-LO

Länen med högst premieöverföring 2015 (snitt per person)

1 Norrbotten 13 800 kr
2 Blekinge 12 800 kr
3 Gävleborg 12 400 kr
4 Örebro 12 300 kr
5 Västmanland 12 300 kr

Länen med lägst premieöverföring 2015 (snitt per person)

1 Gotland 9 700 kr
2 Jämtland 9 900 kr
3 Stockholm 10 400 kr
4 Skåne 11 300 kr
5 Uppsala 11 500 kr

Genomsnittlig premieöverföring, rikssnitt per person 2015: 11 700 kr

De här grupperna är mest aktiva med sin tjänstepension – och så väljer de

                                              Gjort ett val      Varav valt fondförsäkring

1         Män       45 – 54 år      39%                 81%

2         Män       55 – 65 år      38%                 75%

3         Kvinnor  55 - 65 år      37%                 62%

4         Kvinnor  45 – 54 år     36%                  71%

De här grupperna är minst aktiva med sin tjänstepension – och så väljer de

                                                  Gjort ett val      Varav valt fondförsäkring

1         Kvinnor    Under 25 år    12%                 61%

2         Män         Under 25 år     13%                63%

3         Kvinnor    25 - 34 år        16%                 67%

4         Män         25 - 34 år         18%                76%

Att-göra-guide för när du fått hem pensionsbeskedet från Fora:

1. Öppna kuvertet från Fora. Tjänstepensionen kan betyda mer än du tror.

2. På årsavstämningen som finns med i pensionsbeskedet ser du hur mycket i premie som har betalats in för dig för 2015, vilken arbetsgivare som betalat in och vilken lön som legat till grund för premien. Kontrollera att uppgifterna stämmer.

3. Se hur och var din tjänstepension är placerad. Du väljer själv var och hur din tjänstepension ska placeras bland de valbara alternativen. Väljer du att inte göra ett val placeras dina pensionspremier hos AMF i en traditionell försäkring utan efterlevandeskydd. Du kan enkelt göra dina val på fora.se där du loggar in med e-legitimation.

4. Se över om du har återbetalningsskydd och familjeskydd och vad det innebär. Bestäm om det är något som du behöver eller inte. Läs mer om skydden på fora.se/dintjanstepension eller ring till Foras kundcenter på 08-787 40 10.

5. Vill du ha hjälp med vad de olika delarna i pensionsbeskedet betyder? Besök fora.se/pensionsbesked

6. Logga in på minpension.se för att få en samlad bild av hela din pension. Där finns den allmänna pensionen och de flesta tjänstepensionerna samlade. Gör en prognos för hur mycket du kommer att få i pension i framtiden.

[1] Information hämtad från LO:s Jämställdhetsbarometer 2015.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Fora är en del av den svenska trygghetsmodellen. Vi administrerar avtalsförsäkringar för 214 000 företag och deras 4 miljoner anställda. Hos oss gör de privatanställda arbetare som omfattas av tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO sina pensionsval. Vi förmedlar ca 15 miljarder i premier och avgifter från arbetsgivare till försäkringsbolag, stiftelser och fonder varje år. Vi har breda målgrupper och verkar i en spännande bransch. Fora ägs av Svenskt Näringsliv och LO vilket gör att vi representerar både arbetsgivare och anställda. Vi är neutrala, oberoende och arbetar utan eget vinstintresse. www.fora.se

Presskontakt

Annelie Sjöström

Annelie Sjöström

Presskontakt Pressansvarig 073-856 67 50
Emelie Gustafsson (föräldraledig)

Emelie Gustafsson (föräldraledig)

Presskontakt Pressansvarig 08-7874687

Relaterat material