Gå direkt till innehåll

Företagsbyggarna

FöretagsByggarna är ett av Sveriges äldsta partnerägda venture capital-bolag.

Vi arbetar med utveckling av företag där vi engagerar oss långsiktigt via eget aktieägande.

Till skillnad från många andra venture capital-bolag satsar vi våra privata pengar i de olika portföljbolagen. Vi är därför mycket motiverade att aktivt hjälpa till med utvecklingen av verksamheterna och därmed också öka värdet på företagen. Det innebär också att den huvudsakliga ersättningen för vårt arbete framkommer först då vi säljer aktierna i ett portföljbolag, t ex i samband med att det köps upp eller marknadsnoteras.

I oktober 2002 bildade vi en fond tillsammans med Sjätte AP-fonden (www.apfond6.se) som har parallellinvesterat med oss i sju av våra portföljbolag.

Sedan september 2003 ansvarar vi för Slottsbacken Venture Capital, ursprungligen startad 1996 med inriktning mot telekom och IT. Fonden ägs av Sjätte AP-fonden och har idag sju investeringar.

I februari 2004 övertog vi även ansvaret för Slottsbacken Fund II, startad 1999 med inriktning mot telekom och IT. Fonden har idag ett kapital på ca 360 Mkr och ägs av bl a Sjätte AP-fonden, Alecta, Telia Sonera och Nordea. SF II har f n fem investeringar (se vidare under Portföljbolag).

Vi är självklart aktiva medlemmar i Svenska Riskkapitalföreningen som vi var med att bilda 1985. www.vencap.se

Företagsbyggarna
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm