Forskare klargör och debatterar: Giftfri miljö – utopi eller verklig chans?

Tid 19 September 2006 08:00 – 08:00

Plats Kungsbron 21 Stockholm

Emilie von Essen emilie.von.essen@formas.se Tel: Mobil: 0733-50 31 61 Kadmium och akrylamid i maten. Kvicksilver i fisk. Nya metaller i tänder och bilar. Nanopartiklar invaderar kroppen. Läkemedelsrester dyker upp i dricksvatten. Mannens spermier skadas. Klorerade, bromerade och fluorerade ämnen sprids i miljön och lagras i levande organismer. Hur mycket ska vi stå ut med av gamla problem och nya hot? Kan vi få en giftfri miljö som riksdagens miljömål talar om? Eller är det bara en önskedröm? Inbjudan till pressfrukost tisdagen den 19 september från Forskningsrådet Formas Boken presenteras på en pressfrukost den 19 september. Medverkande författare som ger sin bild och svarar på några av ovanstående frågor är: Teknologie doktor Petra Andersson, Avdelningen för brandteknik på SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut, petra.andersson@sp.se Professor Åke Bergman, Institutionen för miljökemi, Stockholms universitet ake.bergman@mk.su.se Professor Per Eriksson, Institutionen för fysiologi och utvecklingsbiologi, Uppsala universitet, per.eriksson@ebc.uu.se Professor Aleksander Giwercman, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, och Fertilitetscentrum på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, aleksander.giwercman@kir.mas.lu.se Medicine doktor Christina Rudén, Institutionen för filosofi och teknikhistoria, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, cr@infra.kth.se Tid: Klockan 08.00 till 09.30 Frukost serveras från klockan 08.00. Vi startar kl 08.30 med forskarsamtal. Plats: VI HAR FLYTTAT TILL NYA LOKALER: Kungsbron 21 Stockholm. För karta se Formas hemsida www.formas.se Välkommen! OSA senast 15 september till Emilie von Essen, emilie.von.essen@formas.se, 08-775 40 38 Referenslänk: http://www.formas.se

Ämnen

  • Utbildning

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04

Relaterade nyheter