Skip to main content

Tuff konkurrens när de första Linnéstöden delas ut

Evenemang

29
JUN
Rosenbads pressrum
 
Den 29 juni presenteras vilka universitet som får finansiering i den första utlysningen av det sk Linnéstödet. 20 forskningsmiljöer från 10 universitet får dela på 140 miljoner årligen under tio år framåt. Vid ett pressmöte på Rosenbad presenteras de 20 miljöerna, men också bakgrunden till utlysningen, hur beredningsprocessen hanterats samt hur finansiärerna planerar att arbeta med den här typen av stöd i framtiden. Medverkande: Leif Pagrotsky, Utbildnings- och kulturminister, Utbildnings- och kulturdepartementet; Pär Omling, generaldirektör, Vetenskapsrådet; Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare, Formas; samt rektorn från ett framgångsrikt universitet. Datum: 29 juni 2006 Tid: 14.00 - 15.00 Plats: Rosenbads pressrum Om Linnéstödet: Linnéstödet ska höja Sveriges internationella konkurrenskraft genom att starka miljöer från alla vetenskapsområden garanteras 5 – 10 miljoner årligen under en 10-årsperiod. Det är första gången som fakultetsmedel fördelats på detta sätt och stödformen är ett resultat av den senaste forskningspropositionen. Istället för att fakultetsmedel fördelats direkt till universitet och högskolor så har lärosätena i en nationell konkurrens nominerat starka forskarmiljöer inom de områden som de prioriterat i sina strategier. Utlysningen är ett samarbete mellan Forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet. All granskning har gjorts av internationella experter. Ytterligare information: Utbildnings- och kulturdepartementet: pressekreterare Pär Lager, tel 08 - 405 18 17, 0 70 - 364 18 17, e-post par.lager@educult.ministry.se Formas: presschef Emilie von Essen, tel: 08-775 40 38, 0733-50 31 61, e-post: eve@formas.se Vetenskapsrådet: pressansvarig Annakarin Svenningsson, tel: 08-546 44 219, 0733-55 38 54, e-post: anna.karin.svenningsson@vr.se