Pressmeddelande -

1300 ansökningar i Formas stora ansökningsomgång

Den 3 maj var det sista dagen för att söka bidrag i Formas stora årliga utlysning av forskningsmedel. I år kom det in cirka 1300 ansökningar. Förutom att det fanns medel att söka för ordinarie forskningsprojekt fanns det medel till ämnesövergripande projekt, informationsprojekt samt post docs. Dessutom gjordes en speciell utlysning på klimatforskning. - Det är alltid lika roligt varje år när alla ansökningar har kommit in och beredningsarbetet tar ny fart. I år har vi arbetat intensivt med att underlätta sökproceduren för forskarna och vi hoppas att forskarna har märkt detta, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare. Det kom in ungefär 1300 ansökningar vilket är cirka 200-300 färre än förra året. En orsak kan vara att vi har haft flera separata utlysningar under året och att många forskare sökt anslag ur dessa. För övrigt inkom det 39 ansökningar om medel till informationsprojekt, 82 till den särskilda klimatutlysningen, 71 till post doc-utlysningen samt 75 till den ämnesövergripande utlysningen, samt 1014 till den stora utlysningen, totalt nästan 1300 ansökningar. Arbetet med att bedöma ansökningarna pågår i beredningsgrupperna under hösten och den 16 november beslutar Formas styrelse om vilka forskare och projekt som får bidrag. För mer information: Hans-Örjan Nohrstedt, chef för programenheten, 08-775 40 16, hans-orjan.nohrstedt@formas.se Bengt H Olsson, biträdande chef för programenheten, 08-775 40 23, bengt.olsson@formas.se

Ämnen

  • Utbildning

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04