Pressmeddelande -

20 miljoner kronor till ny forskning om digitaliseringens möjligheter i Smart Built Environment

– De två utlysningarna täcker in två strategiskt viktiga områden i programmet. Vi behöver bygga upp långsiktiga testbäddar för kunna validera nya kunskap, produkter och tjänster som kommer att tas fram inom programmet. Nya digitala affärsmodeller är en nyckel till hur vi ska kunna nyttja den utveckling som sker på den tekniska sidan, till exempel öppen data och objektsbaserad information, säger Olle Samuelson, programchef för Smart Built Environment.

– Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment kommer att kunna bidra till nödvändig forskning, utveckling och innovation inom samhällsbyggnadssektorn. Med utlysningarna ger vi möjlighet till alla aktörer i Sverige att samverka för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, säger Emma Gretzer, chef för Miljö och samhällsbyggnad på Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling.

Utlysningen som finansierar testbäddar och verifieringsprojekt ska möjliggöra projekt som i samverkan provar, utvärderar och vidareutvecklar arbetsformer, affärsmodeller, teknik, hjälpmedel, datastrukturer med mera.

Utlysningen för digitala affärsmodeller har fokus på organisation, processer och avtalsjuridik, med utgångspunkt i digitaliseringens möjligheter.

Utlysningarna riktar sig till behovsägare inom samhällsbyggnadssektorn och kommer sammanlagt att omfatta finansiering med upp till 20 miljoner kronor med ett krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på 50 % av projektens totala kostnader.

Ansökan skickas in via Formas elektroniska ansökningsverktyg Prisma senast den 11 maj. Preliminärt datum för beslut är den 30 juni. Fullständiga utlysningstexter finns på www.formas.se

Den 11 mars hölls ett frukostmöte om utlysningen där Smart Built Environment och Formas informerade om utlysningen innehåll och hur man ansöker. Mötet filmades och kan ses på www.smartbuilt.se.

För mer information kontakta:

Hanna Ridefelt, forskningssekreterare, Formas, telefon: 073-646 27 20 eller e-post: hanna.ridefelt@formas.se

Emilie von Essen, presschef, Formas, 073-350 31 61 eller e-post: eve@formas.se

Rikard Espling, programledare Smart Built Environment, telefon: 072-701 83 01 eller e-post: rikard.espling@iqs.se

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig IQ Samhällsbyggnad, telefon 070-375 80 90 eller e-post: helena.gibson-ek@iqs.se

Om Smart Built Environment
Smart Built Environment är ett av 16 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på
www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • miljö
  • miljöforskning
  • skogsbruk
  • stadsplanering
  • samhällsbyggande
  • ekologiskt
  • ekologiskt hållbar
  • forskning


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04