Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

45 miljoner kronor till hållbar samhällsvetenskaplig och humanistisk miljöforskning

Varför undviker investerare socialt ansvarstagande aktiefonder när forskning visar att dessa fonder inte ger sämre avkastning? Hur påverkar institutioner som G20 och OECD finansieringen av klimatåtgärder i utvecklingsländer och subventioner till fossila bränslen? Kan EU:s Ekodesigndirektiv bidra till Europas innovationsförmåga och konkurrenskraft? Kan grundlagsreformer bidra till hållbar utveckling? Om bland annat detta handlar de nio projekt som beviljas medel i denna gemensamma satsning.

- Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är viktigt för att vi ska uppnå en hållbar samhällsutveckling. Den här satsningen är resultatet av en utvärdering av samhällsvetenskaplig forskning om hållbar utveckling som genomfördes 2010. Den visade att de dåvarande finansieringsinstrumenten inte fullt ut tog tillvara den potential som finns i forskarvärlden, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas. Därför är vi flera forskningsfinansiärer som gått samman för att ge forskare som är i början av sin karriär bättre möjlighet att utveckla sin forskning och sina internationella kontakter.

Utlysning genomfördes i samverkan mellan Energimyndigheten, Formas, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Östersjöstiftelsen. Totalt delas cirka 45 miljoner kronor ut till nio forskningsstöd varav Formas står för 18 miljoner kronor, Vetenskapsrådet 12, Riksbankens Jubileumsfond 5, Östersjöstiftelsen 5,2 samt Energimyndigheten 3,3. Energimyndigheten fattar 2013 beslut om ytterligare medel för år 2016, föreslagen totalsumma cirka 4,5 miljoner kronor.

-Många av de inkomna ansökningarna hade en hög kvalitet och visar att svensk samhällsvetenskaplig och humanistisk miljöforskning har en stor bredd. Vi tror att denna forskning kan bidra mycket till vår förståelse för många förhållanden som har betydelse för hanteringen av miljöfrågorna i samhället, säger Jane Summerton, professor på Oslo universitet och ordförande i beredningsgruppen.

2010 inledde forskningsfinansiärerna ett sammarbete för att utlysa medel till stöd för forskare inom samhällsvetenskaplig och humanistisk miljöforskning med inriktning på hållbar utveckling som ett svar på utvärderingen Mobilising Swedish Social Science Research on Sustainability (2010)

Läs utvärderingen i sin helhet: http://www.formas.se/PageFiles/5409/Mobilising%20Swedish%20Social%20Science%20Research.pdf

I bifogad fil nedan(pdf-dokument), listas de nio projekt som beviljats medel.

För mer information kontakta:
Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas, 070 323 40 15, anna.ledin@formas.se
Johan Eellend, forskningssekreterare, 070 698 40 22, johan.eellend@formas.se

Ämnen

Taggar


Energimyndigheten Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Riksbankens Jubileumsfond Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar därmed till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan.

Östersjöstiftelsen
Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.
Östersjöstiftelsen bildades av den svenska regeringen år 1994 och har till uppgift att stödja forskning och utbildning vid Södertörns högskola.

 

 

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04

Relaterat material