Gå direkt till innehåll
66 miljoner kronor till digital transformation av livsmedelssystemet

Pressmeddelande -

66 miljoner kronor till digital transformation av livsmedelssystemet

Formas forskarråd har beslutat att ge 66 miljoner kronor i stöd till fem olika projekt i utlysningen Digital transformation av livsmedelsystemet. De projekt som får stöd av Formas handlar om allt från spårbarhet av varor till digitala verktyg för spannmål och avel av mjölkkor.

-Vi hoppas att de här projekten kommer att bidra till att stärka både konkurrenskraften och hållbarheten av vårt livsmedelssystem, säger forskningssekreterare Alexandra Jeremiasson som ansvarat för Formas utlysningen.

Utlysningen genomförs inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Programmet ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet drivs inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Utlysningen har tagits fram mot bakgrund av de svåra utmaningar som klimatförändringar och en kraftigt växande befolkning på jorden innebär för framtidens livsmedelsförsörjning, Med hjälp av digital kompetens och digitala verktyg skulle livsmedelskedjan kunna effektiviseras. Utlysningen syftar också till att främja en ökad samverkan mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor.

Projekten som får stöd

Automatiserad rengöring för livsmedelsindustrin
Research Institutes of Sweden AB, RISE

CANDIES (Carbon Neutral Digestive Initiative - Enhancing Systems),
Stiftelsen The Stockholm Environment Institute, SEI

Digital precisionsavel - ökad välfärd och produktion hos mjölkkor
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Mot datadelning och datadrivna beslut i en digitaliserad köttkedja
Research Institutes of Sweden AB, RISE

Baby Grain Passport
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Relaterade länkar

Ämnen


Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04