Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​​​​80 miljoner till forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Hur får man fram världsledande och innovativ forskning? Eller annan kunskap som samhället behöver? Alla är överens om att sådan kunskap behövs, ändå saknas den. Därför skapar Riksbankens Jubileumsfond, Forte, Formas och Vetenskapsrådet ett forskningsprogram om den långsiktiga kunskapsförsörjningen.

Trots en stor enighet kring vikten av kunskap i dagens samhälle saknas tillräckliga, oberoende och systematiska insikter i hur kunskap och inte minst världsledande forskning kommer till stånd. Effekter av tidigare beslut studeras alltför sällan och tyckande ersätter ofta analyser. För att öka kunskapen om vilka aspekter som påverkar samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning utlyser Riksbankens Jubileumsfond, Forte, Formas och Vetenskapsrådet gemensamt 80 miljoner kronor till forskningsprogrammet: Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Svensk forskning och högre utbildning i ett internationellt sammanhang.

  • Programmet ska ge kvalificerad kunskap om forskningens och den högre utbildningens roll och organisering i Sverige och internationellt, säger Britta Lövgren, forskningssekreterare på Riksbankens Jubileumsfond, som varit med och utarbetat programmet.  

En internationell referensgrupp bestående av forskare och praktiker knyts till programmet samt en koordinator som svarar för gemensamma slutsatser. Programmet beräknas pågå i 10 år och omfattar samtliga ämnen, dessutom välkomnas även internationella forskargrupper att söka medel.

  • Vi välkomnar forskning om såväl forskning som utbildning, liksom forskning om vetenskaplig
    verksamhet vid myndigheter och företag. Och vi kommer att se till att den forskning som finansieras får nödvändig bredd, säger Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådet.

Läs hela utlysningen här: www.rj.se

Kontakta Riksbankens Jubileumsfond för mer information kring utlysningen, robert.hamren@rj.se

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04