Pressmeddelande -

Aktionsforskning får akutbidrag från Formas

Konstnärer och kulturarbetare brukar vara först. Till sist är det bara bättre bemedlad medelklass kvar. Så brukar utvecklingen se ut när gamla industritomter i centrala lägen förvandlas till nya bostadsområden. Det kallas gentrifiering. Men måste det vara så? Den frågan ställer en forskare vid Göteborgs universitet som har fått akutbidrag från Formas.

Ett attraktivt läge som ligger centralt i staden och gärna nära vatten, det är urtypen för ett område som kan bli gentrifierat. Ett sådant område som just nu är statt i förändring är Ringön i Göteborg. Med medel från forskningsrådet Formas kommer Göteborgs universitet att på plats genom aktionsforskning med inslag av deltagande observation samla kunskap om hur det här går till och om möjligt också påverka utvecklingen. Det långsiktiga syftet är att hitta sätt att arbeta som leder till en förbättrad praxis för nydaning av urbana industriområden så att det eventuellt går att undvika att processen leder till gentrifiering.

– Deltagande observation är i det här fallet lämpligt. Det leder till säkring av information medan händelserna äger rum snarare än att processen skulle undersökas i efterhand. Det ger ett helt annat perspektiv till gentrifieringsforskningen, säger Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Formas.

Bakgrund:
I Göteborg pågår en omvandling av stadens centralt belägna industriområden till bostads- och kontorsområden. Det liknar processer på många andra håll i den industrialiserade världen. Dock har visionerna för de industriella områdena vid Göta älv tagit en något ny riktning i och med att det småskaliga industriområdet Ringön föreslås bevaras med sin lägre skala, avseende såväl företag som bebyggelse. Tanken är att attrahera nya användare och verksamheter och samtidigt värna nuvarande brukare och bebyggelse. Frågan är om det kommer bli möjligt att förverkliga en sådan vision. För forskaren innebär bidraget en unik möjlighet att säkra information om hur akademiska och teoretiska resonemang och kunskap står sig i praktiken.

För mer information:
Ann Rodenstedt, forskningssekreterare Formas, 08 775 40 37, ann.rodenstedt@formas.se
Elisabet Blomberg, kommunikationschef Formas, 0722 33 40 04, elisabet.blomberg@formas.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • aktionsforskning
  • stadsplanering
  • samhällsbyggande
  • ekologiskt hållbar
  • miljöforskning
  • forskning
  • ringön
  • gentrifiering
  • bostadsbyggande


Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04