Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dieter Müller i Formas nya pocketbok: "Ingen fritidshusdemokrati i Sverige"

Inbjudan till pressträff från Forskningsrådet Formas om pocketboken Ska hela Sverige leva?

Dieter Müller i Formas nya pocketbok:
"Ingen fritidshusdemokrati i Sverige"

Sveriges landsbygd lever i mycket högre grad än statistiken visar. Landsbygden spelar en viktig roll i många stadsbors liv. Men fritidsboende har ingen rösträtt och ger inga skatteintäkter till kommunen där fritidshuset ligger, något som Dieter Müller på Umeå universitet vill ändra på. Han är en av författarna i Formas nya pocketbok Ska hela Sverige leva?.

Sverige har mer än en halv miljon fritidshus, som idag används mycket mer än tidigare. Men i Sverige kan vi vara mantalsskrivna bara på ett ställe. Det gör att vi inte har rösträtt i den kommun där fritidshuset ligger, trots att vi bidrar till den lokala sysselsättningen.

- I Finland pratar vissa om fritidshusdemokrati, det vill säga att även fritidshusägare bör få tillträde till den demokratiska beslutsprocessen. Och varför kan man inte vara medborgare i två kommuner? Redan idag kan man ju vara medborgare i två stater, säger Dieter Müller på Institutionen för kulturgeografi vid Umeå universitet.

- Befolkningen i Sverige räknas i princip på samma sätt som när folkräkningen infördes på 1700-talet. Världen har förändrats men det verkar ha gått obemärkt förbi. Att detta får fortgå i ett mobilt samhälle måste helt enkelt ses som ett administrativt misslyckande.

Landsbygdskommuner tvingas jaga efter nya invånare eftersom det är enda sättet att höja skatteunderlaget för att kunna behålla kommunal service. Fritidshusboende ger tyvärr inga skatteintäkter till den kommun där fritidshuset ligger, säger Dieter Müller.

Formas nya pocketbok Ska hela Sverige leva? presenteras 3 september på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien, KSLA.

Tid: 11.45 - 12.45 OBS Lunchsmörgås serveras 11.15 - 11.45
Plats: KSLA, Drottninggatan 95 B. Vägbeskrivning och karta
Moderator: Monika Starendal, vetenskapsjournalist

Dieter Müller är en av de författare som medverkar vid pressträffen den 3 september. Övriga talare som medverkar vid pressträffen är:

Professor Janken Myrdal, Sveriges lantbruksuniversitet: Att begripa med begrepp
Vårt transportmönster måste ändras radikalt i framtiden för att vi ska klara det miljöhot vi står inför. Det innebär en ny stor urbaniseringsvåg, men även en våg tillbaka mot landsbygden under sommaren. Kan man diskutera sådana stora förändringar med dagens begrepp?

Professor Gunnel Forsberg, Stockholms universitet: EU:s strukturpolitik - en genusögd betraktelse
Jämställdhet är ett av EUs grundläggande mål och också ett av målen för svensk regional strukturpolitik Strukturpolitiken har förändrat villkoren för män och kvinnor på landsbygden, men det samlade intryck från utvärderingar av strukturfondsprogrammen visar att målet har varit svårt att uppnå.

Docent Ali Najib, Uppsala universitet: Pizzeria och matbutik - viktiga invandrarföretag på landsbygden
Vad betyder invandrarföretag för glesbygd och landsbygd? Hur ska nya invandrarföretag lockas till landsbygden? Och vilken betydelse har de för integrationspolitiken? Småföretagare med invandrarbakgrund är ofta mer positiva till att låta företaget växa än vad svenskfödda företagare är.

OSA senast 2september till Emilie von Essen, eve@formas.se 0733 50 31 61. Pressleg erfordras.

Pressträffen åtföljs av ett seminarium om landsbygdsutveckling och forskning klockan 13-16.30 på KSLA.

Ämnen


Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04