Gå direkt till innehåll
Fem finansiärer satsar gemensamt 33 miljoner på Hållbar Stadsutveckling

Pressmeddelande -

Fem finansiärer satsar gemensamt 33 miljoner på Hållbar Stadsutveckling

Badare i Malmö 2006.
Fotograf: Ulla Save-Öfverholm

Pressmeddelande från Forskningsrådet Formas, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Trafikverket 

Fem finansiärer satsar gemensamt
33 miljoner på Hållbar Stadsutveckling

Hur kan framsynt stadsplanering och design minska klyftorna i staden och överbrygga skillnaderna mellan rikare och fattigare delar och hur kan stadens invånare själva vara med och påverka processerna? Hur kan staden därmed också bli mer ekologiskt hållbar t ex genom mötesplatser och stråk som gör att människor väljer att gå mer? Vilka är möjligheterna och begränsningar för att föra in solenergi som en framgångsrik energikälla i staden och hur kan byggfirmor, planerare, hyresgäster, energibolag, kommunala tjänstemän och politiker arbeta tillsammans för att främja energieffektivisering i kommunala bostadsområden. Om bland annat detta handlar de sex projekt som tillsammans får dela på 33 miljoner kronor fördelat på åren 2010-2012.

Bakom utlysningen står Forskningsrådet Formas, 15 miljoner, Energimyndigheten 9, Naturvårdsverket 3, Riksantikvarieämbetet 3, samt Trafikverket 3. Totalt inkom 62 ansökningar.

- Projekten är av hög vetenskaplig kvalitet och är samtidigt praktiknära. Eftersom de spänner över flera ämnesområden och discipliner faller de inte i huvudfåran hos någon av oss finansiärer och risken är stor att dessa okonventionella projekt inte hade beviljats medel om de sökt enskilt hos respektive finansiär. Därför känns den här satsningen extra rolig, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

En kartläggning utförd av Delegationen för Hållbara Städer visade att olika finansiärer i huvudsak stödjer forskning och utveckling som är inriktad på sektorsspecifika frågor, medan helhetsperspektiv och sektorsövergripande frågor har svårt att hitta finansiering. Syftet med utlysningen var att stödja och främja interdisciplinära forsknings- och utvecklingsprojekt om städer och stadsutveckling som är systeminriktade och praktiknära. Utlysningen är också en del i det pågående Regeringsuppdraget till miljö- och kulturmyndigheter att samverka för att främja en hållbar stadsutveckling.

- Vi finansiärer planerar även fortsatt nätverkssamverkan kring projekten med seminarier, konferenser, forskningskommunikation m m och vi välkomnar även andra aktörer inom stadsutvecklingsområdet att delta, fortsätter, Anna Ledin.

För mer information:
Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas, 0703-23 40 15
Emilie von Essen, pressansvarig Forskningsrådet Formas, 0733-50 31 61

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04