Pressmeddelande -

Formas finansierar forskningsprojekt om #MeToo

Forskningsrådet Formas finansierar nu en datainsamling av vittnesmål från MeToo-rörelsen. Rörelsen har snabbt förenat ett stort antal personer från olika yrkesgrupper och sammanhang. Under olika hashtags som byggbranschens #sistaspikenikistan och de gröna näringarnas #skiljagnarnafrånvetet, har personliga erfarenheter av sexuella trakasserier på arbetsplatser kommit fram i ljuset.

Datainsamlingen fokuserar på byggbranschen och gröna näringar, och syftar till att samla in material som annars riskerar att gå förlorat.

– Genom akutbidrag får vi en unik möjlighet att börja redan nu, människor glömmer så lätt. Vi vill genom en snabb datainsamling säkerställa och bevara detta material för kommande analyser, säger Hillevi Ganetz, ansvarig för projektet och forskare vid Stockholms universitet.

På sikt vill projektgruppen, med utgångspunkt i detta material, vidareutveckla teorier, strategier och modeller som kan vara till nytta för arbetsgivare och fackligt aktiva i arbetet mot sexuella trakasserier.

– Det är viktigt att information från en oväntad händelse eller utveckling kan säkras som underlag till kommande forskning, som kan gagna de berörda branscherna och de som är verksamma inom dem, säger Markku Rummukainen, Formas huvudsekreterare.

Formas forskarråd fattade i juni 2018 beslut om att tilldela 1,4 miljoner kronor för projektet som ska studera MeToo-rörelsen.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • formas ledningsgrupp
  • formas forskarråd

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi arbetar med forskningsfinansiering, strategi, utvärdering och analys samt med forskningskommunikation.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04