Gå direkt till innehåll
Formas förändrar förutsättningarna i syfte att fler forskare ska beviljas medel

Pressmeddelande -

Formas förändrar förutsättningarna i syfte att fler forskare ska beviljas medel

Formas, Forskningsrådet för areella näringar, miljö och samhällsbyggnad har överlämnat sin årsredovisning till regeringen. Av årsredovisningen framgår det att beviljandegraden, hur många som får forskningsmedel, i den årliga öppna utlysningen kontinuerligt sjunkit från cirka 20 procent i snitt under 2001-2007 till endast drygt åtta procent 2013. Detta samtidigt som tillgängliga forskningsmedel har ökat med 80 procent under samma tid. Formas forskarråd beslutade därför igår att genomföra förändringar i ansökningsprocessen för att fler forskare ska beviljas medel.

Huvudorsaken till den sjunkande beviljandegraden är att den genomsnittliga projektstorleken är nästan tre gånger högre 2013 jämfört med 2001. Antalet ansökningar har också ökat, men bara med 14 procent, under samma tid.

- Den kraftiga ökningen av genomsnittlig projektstorlek innebär att många excellenta projekt inte har kunnat finansieras säger Ingrid Petersson Formas generaldirektör. Beviljandegraden är nu så låg – där inte ens en av tio som söker får forskningsmedel - att slumpeffekter inte kan uteslutas.  Det känns mycket bra att Formas Forskarråd har beslutat att ändra reglerna och vi hoppas att detta ska leda till att fler excellenta projekt ska kunna ges finansiering kommande år.


Nyheter och förändringar i Formas årliga öppna utlysning 2014

Formas årliga öppna utlysning 2014

Formas årsredovisning för 2013 (pdf-fil)


För mer information:
Emilie von Essen, presschef, Forskningsrådet Formas 08-775 40 38, eve@formas.se

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04