Pressmeddelande -

Formas generaldirektör blir ledamot i regeringens kommitté för FN:s hållbarhetsmål

 Ingrid Petersson vill i sin nya roll arbeta för att kommittéarbetet står på en stabil vetenskaplig grund, och att delegationen tillsammans med relevanta aktörer ska identifiera både hur kunskap kring hållbarhetsfrågorna kan spridas och var det finns luckor som kräver mer forskning, utvecklingsarbete och nya innovationer.

- Att vara med i delegationen innebär ett stort ansvar då vi ska ta fram en handlingsplan för hur Sverige ska hantera vår tids stora utmaningar. Lösningarna måste hittas på alla nivåer; lokalt, nationellt och globalt och omfatta såväl offentlig som privat sektor. Nyckelord för ett framgångsrikt arbete är enligt mig helhet, men också delaktighet och involvering då Agenda 2030 kräver en mobilisering i hela samhället, säger Ingrid Petersson.

Ingrid Petersson hoppas kunna bidra med kunskap och erfarenheter från såväl Formas som tidigare yrkesliv där hon arbetat med flera olika sektorer, som utvecklingsbistånd, hälso- och sjukvård, socialförsäkringar, jordbruk och fiske, konsumentfrågor och forskningspolitik. Hon har även tidigare erfarenhet från Finansdepartementet och från det privata näringslivet.

Ledamöterna i delegationen är: Parul Sharma (ordförande), Johan Hassel, Mattias Klum, Ingrid Petersson, Johan Rockström, Johanna Sandahl och Ida Texell.

Delegationen ska senast i november 2016 lämna förslag till digitala lösningar som kan utvecklas för att främja informations- och kunskapsspridning om hållbar utveckling och i mars 2017 lämna in ett fullständigt förslag till handlingsplan för genomförandet av agendan. Den 11 mars 2019 ska en slutredovisning av arbetet lämnas. 

Länk till kommittédirektiv 
 
Agenda 2030
Agenda 2030 består av en global politisk deklaration med 17 mål och 169 delmål som nu ska översättas nationellt. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Samtliga FN:s medlemsstater har åtagit sig att genomföra agendan. 

Länk till de globala målen och agenda 2030

 
För mer information:
Emilie von Essen, presschef, eve@formas.se 0733 50 31 61

Foto:  Marcel Mooij, Mostphotos

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • hållbar utveckling
 • miljömål
 • sdg
 • globala mål
 • agenda 2030
 • livsmedel
 • samhällsbyggande
 • stadsplanering
 • biologisk mångfald
 • ekologiskt
 • skogsbruk
 • miljöforskning
 • miljö
 • jordbruk
 • globalt jordbruk
 • forskning
 • ekologiskt hållbar


Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04