Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Formas möjliggör forskning för en hållbar värld

I dag tog statliga forskningsrådet Formas beslut om att finansiera hållbarhetsforskning för 1,2 miljarder kronor. Det innebär att Formas möjliggör totalt 370 projekt inom klimat, cirkulär ekonomi, livsmedel, lantbruk, stadsplanering, turism, forskningskommunikation och mycket mer.

– Vi arbetar för att finansiera den främsta och mest relevanta forskningen som ska bidra till att vi når FN:s globala hållbarhetsmål och de svenska miljömålen. Det gör vi genom att låta forskarna själva föreslå forskningsprojekt i vår Årliga öppna utlysning men även genom att vi på Formas i andra utlysningar identifierar forskningsbehov och kunskapsluckor och efterfrågar forskning inom specifika områden, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

I den Årliga öppna utlysningen finansierar Formas tre olika typer av projekt: Forsknings- och utvecklingsprojekt, Forskning- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare samt Mobilitetsstöd, som möjliggör för forskare tidigt i karriären att arbeta i nya forskningsmiljöer, endera i Sverige eller utomlands. Inom Årliga öppna utlysningen beslutade Formas forskarråd att finansiera 213 projekt på 23 olika universitet och forskningsinstitut runt om i Sverige.

De universitet och högskolor som i år får flest antal projekt finansierade är:

  • Sveriges lantbruksuniversitet, 51 st
  • Lunds universitet, 27 st
  • Uppsala universitet, 21 st
  • Stockholms universitet, 21 st
  • Umeå universitet, 20 st
  • Chalmers tekniska högskola, 18 st.

Utöver Årliga öppna utlysningen fattade Formas forskarråd beslut om en rad riktade satsningar inom olika områden. I utlysningen Perspektiv på de globala hållbarhetsmålen finansieras ett antal projekt som ska studera synergieffekter mellan FN:s hållbarhetsmål. Inom samma utlysning finner man även forskningsprojekt med humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på de globala målen.

Forskarrådet tog även beslut om utlysningar inom två av Formas nationella forskningsprogram om klimat och livsmedel. Det betyder 163 miljoner till forskningsprojekt inom klimatområdet och 84 miljoner till livsmedelsforskning. En, för Formas, ny typ av riktad utlysning som det togs beslut om kallas Proof-of-Concept där man finansierar projekt som ska överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande av forskningsresultat.

– Det här är verkligen en av höjdpunkterna på året för oss på Formas, när så mycket högkvalitativ forskning från olika discipliner och perspektiv möjliggörs. Nu lämnar vi över den här stafettpinnen till Sveriges forskare som kommer leverera forskning som tar oss närmre en hållbar värld, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Utlysningar som Formas har fattat beslut om är:

Ämnen


Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04

Relaterade nyheter