Gå direkt till innehåll
Formas stöder sex informationsprojekt

Pressmeddelande -

Formas stöder sex informationsprojekt

Formas har beslutat att dela ut nästan två miljoner kronor till sex informationsprojekt.
I ett projekt ska lantbrukare i Latinamerika och Karibien lära sig hur man bygger biobäddar. Biobäddar är konstruktioner som används i jordbruket för att minimera de skadliga effekterna av bekämpningsmedel. I Latinamerika och Karibien används bekämpningsmedel mycket mer än i Sverige på grund av ett varmare klimat och en intensiv året-runt-odling.

Ett annat projekt ska lära sommarstugeägare hur man skapar en rikare natur runt sitt hus. I ett landskap som präglas av att gårdar läggs ned, landsbygden avfolkas och att det högproduktiva skogsbruket breder ut sig, får stugägares och småbrukares insatser en allt större betydelse för den biologiska mångfalden. 

I ett tredje projekt ska tusentals elever prova på forskning tillsammans med besökande forskare. Syftet är att undersöka hur jordens nedbrytningsprocess varierar i olika delar av landet och här används tepåsar som modell för nedbrytningsprocessen.

- Ett av Formas viktigaste uppdrag är att se till att forskning inom hållbarhet når de som kan ha glädje och nytta av den. Informationsprojekten utlyses två gånger per år och intresset att åstadkomma spridning av forskningsresultat och skapa dialog är påtagligt, säger John Ahlmark, Formas kommunikationschef.

Lista med samtliga sex beviljade projekt

Bakgrund:
Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I Formas uppdrag ingår också att ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat samt till popularisering av den forskning som Formas stöder. Forskningsrådet Formas utlyser medel för informationsprojekt två gånger per år. Formas välkomnar då informationsprojekt där ämne och kommunikationskanal är i fokus inom rådets alla ansvarsområden.

För mer information:
John Ahlmark, john.ahlmark@formas.se, 0769 45 40 01
Emilie von Essen, eve@formas.se, 0733 50 31 61

ÄmnenFormas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04