Pressmeddelande -

Forskning om ekologisk produktion får 46 miljoner kronor

Forskning om ekologisk produktion får 46 miljoner kronor

Formas forskarråd beslutade idag att bevilja 46 miljoner kronor till tolv projekt inom forskning om Ekologisk produktion. I fokus för flera av projekten står ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster som naturen tillhandahåller människan. En forskargrupp ska analysera maginnehållet på bladlusens fiender - vargspindlar, stinksländor och kortvingar och se i hur stor utsträckning de äter denna skadegörare.

En annan forskargrupp ska studera hur ekosystemtjänsterna påverkas av en intensifiering av jordbruket och den förändring av odlingslandskapet som det innebär. Kunskaperna som genereras ska bidra till förbättrad biologisk bekämpning och ökade skördar på ekologiska gårdar.

För mer information:
Susanne Johansson, forskningssekreterare,
susanne.johansson@formas.se 08-775 40 20

Emilie von Essen, presschef, eve@formas.se 0733-50 31 61

Ämnen

 • Veterinärmedicin

Taggar

 • ekologiskt
 • ekologiskt hållbar
 • forskning
 • globalt jordbruk
 • jordbruk
 • miljö
 • miljöforskning
 • skogsbruk
 • ekosystem
 • ekosystemtjänster
 • hållbar utveckling

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04