Skip to main content

Hög kvalitet med bredd och djup kännetecknar svensk samhällsbyggnadsforskning

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2013 13:30 CEST

Svensk samhällsbyggnadsforskning håller hög vetenskaplig kvalitet. Forskningen har hög relevans med tydligt fokus på utmaningar för ett hållbart samhälle. Det visar den utvärdering av svensk samhällsbyggnadsforskning som Forskningsrådet Formas låtit utföra och lämnade till regeringen den 30 mars.

- Svensk samhällsbyggnadsforskning håller hög vetenskaplig kvalitet och täcker i stort sett alla delar inom området. Forskarna har varit framgångsrika med att engagera slutanvändare och intressegrupper i forskningen och att sprida resultaten till dessa grupper, säger Henrik Stang, ordförande i panelen som utvärderat forskningen.

- Forskningen utförs på flera universitet och forskningen skulle vinna på att koordineras både på nationell nivå och mellan universiteten som täcker liknande områden. Tyngdpunkten i forskningen ligger på kärnämnena bygg och planering och den strategiska styrningen inom dessa områden har varit tydlig. Däremot behövs det styrning som främjar tvärvetenskaplig forskning menar panelen.

Panelen anser vidare att forskningen håller hög kvalitet inom bygg och infrastruktur och att vissa avgränsade områden inom samhällsplanering håller en hög internationell kvalitet men att det internationella samarbetet behöver öka för att hela forskningsområdet ska uppnå en högre internationell standard.

Utvärderingspanelen har bestått av nio forskare och experter och har letts av professor Henrik Stang på Danmarks Tekniske Universitet.

Läs utvärderingen i sin helhet utvärderingen i sin helhet och de rekommendationer som panelen listar i utvärderingen.

Bakgrund
Formas fick 2012 i uppdrag av regeringen att genomföra en analys och inventering samt en utvärdering av kvalitet och relevans av forskningen inom samhällsbyggnadsområdet. Den första delen - analys och inventering - lämnades 2012 och den andra – utvärderingen – lämnades in den 30 mars 2013 pdf-fil.

För mer information:
Erik Roos, analytiker, Forskningsrådet Formas, 08-775 40 27, erik.roos@formas.se
Emilie von Essen, presschef, Forskningsrådet Formas, 08-775 40 38, eve@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.