Pressmeddelande -

Inbjudan seminarium: Vad vill vi med Skogen?

Skogen ska räcka till mycket - till virke, råvara till pappersindustrin, kolsänka, bas för biobaserade drivmedel och inte minst till friluftsliv och rekreation. Hur Vår användning av vi använder skogen väcker känslor. Hur ska den svenska skogen användas nu och i framtiden och vilket sätt är mest hållbart? Svaren varierar beroende på vem som tillfrågas. Kom och lyssna den 3 juni 13-16.30 i Umeå.

Välkommen att lyssna till författarna i Formas nya bok:
Som man ropar i skogen ‒ vägval som berör oss alla

Program:

Kl. 12.30 Registrering

Kl. 13.00

Välkommen och inledning:
Ingrid Petersson, Generaldirektör Formas

KL 13.05
Presentation av talare och moderator:
Sverker Olofsson, Journalist

Hållbarhetsbegreppets intåg i skogen
Erland Mårald, Professor i idéhistoria, Umeå universitet

Koka, såga, bränna eller promenera?
Runar Brännlund, Professor i nationalekonomi, Umeå universitet

Kunskap kan få skogen att räcka till
Annika Nordin, professor i skoglig ekofysiologi, SLU

Naturhänsynen kan bli bättre
Lena Gustafsson Professor i landsbygdsutveckling, SLU

Globala trender och skogens framtid
Erik Westholm, professor i landsbygdsutveckling, SLU 


Kl. 14.30 Paus

Kl. 15.00 Paneldebatt

I panelen:

Marie Wickberg, politisk sakkunnig, Näringsdepartementet 
Göran Andersson, sakkunnig friluftsmiljö, Friluftsfrämjandet
Pär Larsson, regionchef, Skogsstyrelsen
Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg, Norra Skogsägarna

Slutreflektion:
Annika Nordin, Programchef, Future Forests

Kl. 16.30 Avslutning

Plats: Aulan, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Anmäl dig till elisabeth.tejme@formas.se, senast den 27 maj.

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat!


Ett samarrangemang mellan Formas, SLU och Future Forests

Ämnen

 • Utbildning

Taggar

 • skogen
 • virke
 • hållbarhet
 • slu
 • formas
 • future forests
 • forest
 • skogsbruk
 • ekologiskt
 • forskning
 • miljö
 • miljöforskning
 • hållbar utveckling

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Future Forests
Alla behöver skogen. Och många vill ha mer av de många ekosystemtjänster den kan ge. Vi behöver utforska strategier för förvaltning som möjliggör att skogen kan ge mer. När excellent forskning kombineras med tillämpbar praxis kan man finna nya lösningar på gamla problem.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04