Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kan vi tackla det nya klimatet?

Klimatanpassade hus, bensin tillverkad av bakterier, skatt på växthusgaser, och hur ska ansvaret fördelas mellan individ och stat? Det är några frågor och förslag till lösningar på hur vi i Sverige kan anpassa oss och hantera klimatförändringarna.

I Formas nya pocketbok Kan vi tackla det nya klimatet? presenterar 18 forskare sina förslag till lösningar.

Ökad risk för värmeböljor, skyfall och översvämningar är något av vad vi kan förvänta oss i Sverige med ett förändrat klimat. Vi behöver anpassa oss, men även ställa om för att minska utsläppen av växthusgaser. Anpassning kan exempelvis vara att planera städer så att de med hjälp av naturen bättre hanterar vatten och värme. Det är nödvändigt att ställa om från fossila till förnybara energikällor. Det kan ske genom ökad satsning på förnybar energi, men också genom mer oväntade innovationer - där ett exempel är att göra bensin med hjälp av bakterier.

Tidigare klimatböcker i serien Formas fokuserar har behandlat möjliga framtidsscenarier och hur det nya våtvarma klimatet kan komma att påverka samhället. I Kan vi tackla det nya klimatet? ligger fokus istället på lösningar för både omställning och anpassning. 18 forskare från vitt skilda områden ger sin bild.

Kan vi tackla det nya klimatet? är nr 24 i pocketboksserien Formas Fokuserar. Boken kan beställas för 51 kr (inkl moms, exkl frakt) eller laddas ned på www.formasfokuserar.se. Recensionsexemplar kan beställas av Bengt Kopp, tel 08-775 4014, bengt.kopp@formas.se

Boken kan i sin helhet laddas ned gratis som pdf: www.formasfokuserar.se

Formas på mötesplats Klimatanpassning Sverige 23 september
Möt Formas på en av de största mötesplatserna om klimatanpassning. Formas bjuder in till två seminarier och till sin monter http://www.formas.se/sv/Kalender/Klimatanpassning-Sverige-2015/

Formas på Bok & Bibliotek 24-27 september Formas nya pocketbok finns till försäljning i Formas monter B 06:82 på Bok & Bibliotek i Göteborg och presenteras på Forskartorget lördagen den 26 september www.forskartorget.se
Formas samtliga tidigare pocketböcker finns till försäljning i montern.

För mer information: Karin Branteström, redaktör och informationssekreterare på Formas, karin.brantestrom@formas.se
Emilie von Essen, presschef på Formas, eve@formas.se

TaggarFormas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04