Pressmeddelande -

Medborgarinflytande – nyckel till hållbar stadsutveckling

Pressinbjudan från Boverket, Forskningsrådet Formas, Riksantikvarieämbetet och Arkitekturmuseet.

Medborgarinflytande – nyckel till hållbar stadsutveckling

Vilken roll spelar människors drömmar och minnen när en stad planeras?
Är invånarna passiva konsumenter av urbanitet eller kreativa medskapare?
Dessa frågor diskuteras under EXPO 2010 på workshopen When people matter

med temat sociala och kulturella aspekter inom hållbar stadsutveckling.

Syftet med workshopen är att främja ett svensk-kinesiskt kunskapsutbyte om betydelsen av 
människors engagemang i en långsiktig stadsomvandling. Vidare har den som mål att utveckla 
ett forum för levande diskussion om hur det sociala kapitalet och kulturarvet kan bli drivkrafter 
för hållbar stadsutveckling.

Workshopen är en aktivitet inom ett regeringsuppdrag om hållbar stadsutveckling som Miljö- och 
Kulturdepartementen har gett till Arkitekturmuseet, Boverket, Forskningsrådet Formas och Riksantikvarieämbetet.

Workshopen är även en del av EXPO 2010 SymbioCity Forum som organiseras av
Regeringskansliet och Exportrådet den 1-2 juli i Svenska paviljongen. 

Namn:                       
When People Matter – Social and Cultural Aspects of
Sustainable Urban Planning

Workshop: 
2 juli 2010, 9.30 – 17.00

Slutsatser: 
3 juli 2010, 9.30 – 17.00

Plats: 
Expo 2010, Shanghai, Svenska paviljongen, Rum E/ Innovation stage

Värdar: 
Boverket, Forskningsrådet Formas, Riksantikvarieämbetet och Arkitekturmuseet


Kontaktpersoner:
Olov Schultz, Swedish National Board of Housing, Building and Planning,
mobil: 070-185 31 51, e-post: olov.schultz@boverket.se

Britt Olofsdotter, Swedish Research Council Formas,
mobil: 070-495 60 77, e-post: britt.olofsdotter@formas.se

Anita Bergenstråhle-Lind, Swedish National Heritage Board,
mobil: 070-883 80 29, e-post: anita.bergenstrahle-lind@raa.se

Madeléne Beckman, Swedish Museum of Architecture,
mobil: 073-368 33 25, e-post: madelene.beckman@arkitekturmuseet.se

Regeringsuppdrag – samverkan för en hållbar stadsutveckling
Arkitekturmuseet, Boverket, Formas och Riksantikvarieämbetet har kultur- och miljödepartementens uppdrag att genom ökad samverkan inom miljö- och kulturpolitikens område ta fram en långsiktig plan och en analys av forskningsbehov för att stärka förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling. Detta ska ske bland annat genom att delta vid World Urban Forum 5 och Expo 2010, sprida goda exempel och framgångsrika metoder om hur tvärsektoriellt arbete och social mobilisering kan användas för att minska segregationen i samhället. Regeringsuppdraget i sin helhet: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/142078

Ämnen

  • Utbildning

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04